Thứ 7, 11/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%
Nhìn ra thế giới

Kinh nghiệm tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng của Bảo hiểm tiền gửi Đài Loan

Hiền Anh - Nhìn ra thế giới - 16/11/2019 09:15
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Đài Loan (CDIC) được thành lập ngày 27/9/1985 trong bối cảnh xảy ra hiện tượng rút tiền hàng loạt ở một số ngân hàng tại Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu năm 1985. CDIC là một trong số ít tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong khu vực châu Á có đầy đủ thẩm quyền xử lý ngân hàng đổ vỡ.

Thẩm quyền và nguyên tắc tái cơ cấu

Theo quy định của Luật BHTG Đài Loan, khi một tổ chức tài chính bị đóng cửa, CDIC sẽ được giao nhiệm vụ duy trì trật tự trong hệ thống tín dụng và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền bằng việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm.

Năm 2007, Luật BHTG Đài Loan được sửa đổi trên quy mô lớn sau sự kiện rút tiền hàng loạt lớn nhất ở Chinese Bank. Theo đó, quyền hạn và chức năng của hệ thống BHTG Đài Loan được tăng cường. CDIC được trao thêm chức năng giám sát rủi ro và quyền điều tra đặc biệt. Ngoài ra, nhằm tăng cường cơ chế xử lý các tổ chức tài chính gặp vấn đề, CDIC được thực hiện các hành động khắc phục kịp thời một cách có nguyên tắc và được tham gia sớm vào quá trình xử lý ngân hàng. Khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng riêng lẻ, CDIC có đầy đủ thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý ngân hàng đổ vỡ, bao gồm mua lại và tiếp nhận, chi trả tiền gửi. Trong khủng hoảng có hệ thống, CDIC sẽ được cơ quan có thẩm quyền giao cho việc hỗ trợ ngân hàng mở hoặc áp dụng phương thức ngân hàng bắc cầu. Trong cả hai trường hợp, CDIC đều được Cơ quan giám sát (FSC) giao nhiệm vụ tiếp nhận các tổ chức tham gia bảo hiểm gặp vấn đề, bước đầu tiên trong quá trình xử lý sớm tổ chức bị đổ vỡ sau khi tổ chức đó bị FSC buộc đóng cửa.

Theo quy định của Đài Loan, FSC là cơ quan tuyên bố đóng cửa ngân hàng có vấn đề và chỉ định CDIC làm cơ quan tiếp quản ngân hàng đổ vỡ đó. Đồng thời, FSC có sự phối hợp về mặt hành chính với CDIC trong việc xử lý ngân hàng đổ vỡ. CDIC thực hiện việc xử lý ngân hàng theo một trong các phương thức xử lý thuộc thẩm quyền của tổ chức này. Trong khi đó, NHTW hỗ trợ về mặt thanh khoản cho CDIC trong quá trình xử lý. CDIC tái cơ cấu ngân hàng theo nguyên tắc chi phí tối thiểu. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ nguy cơ nào đe dọa nghiêm trọng đến trật tự tín dụng và sự ổn định tài chính, yêu cầu về chi phí này có thể không cần áp dụng nếu CDIC có được sự đồng ý của FSC sau khi tham vấn Bộ Tài chính và NHTW với sự chấp thuận cuối cùng của Chính phủ. Sự phối hợp giữa các thành viên Mạng an toàn tài chính của Đài Loan bao gồm: NHTW, Cơ quan giám sát tài chính, Hội đồng Nông nghiệp và CDIC. Hệ thống liên lạc giữa các thành viên mạng an toàn tài chính được thiết lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp phát hiện sớm, xử lý các tổ chức tài chính bị đổ vỡ tại Đài Loan. Cụ thể, một “Ủy ban Hợp tác giám sát tài chính” được thành lập theo luật nhằm trao đổi về các chính sách chủ yếu của hệ thống ngân hàng, xử lý các ngân hàng gặp vấn đề, khủng hoảng ngân hàng mang tính hệ thống, khủng hoảng thanh khoản ngân hàng khẩn cấp, chia sẻ thông tin cũng như các vấn đề khác. Ủy ban bao gồm các thành viên từ các lãnh đạo cao cấp của các thành viên mạng an toàn tài chính do Chủ tịch của FSC làm chủ tịch.

Trong giai đoạn hoạt động bình thường

Trong giai đoạn bình thường, tất cả các thành viên của mạng an toàn  tài chính đều có vai trò trong việc giám sát rủi ro của các tổ chức tài chính. Nhằm tạo ra một cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp giữa FSC, CDIC và NHTW trong việc xử lý ngân hàng, CDIC đã thiết lập 2 hệ thống, đó là: Hệ thống cảnh báo sớm về tài chính cấp quốc gia và hệ thống truyền tin trực tuyến thông qua mạng Internet. Sản phẩm của hai hệ thống này là các báo cáo và phát hiện những dấu hiệu bất thường để làm cơ sở tham khảo cho các thành viên mạng an toàn tài chính trong việc xử lý khủng hoảng. Khi xảy ra những sự cố đặc biệt, các cuộc họp của nhóm công tác phối hợp giám sát tài chính sẽ được tổ chức với sự chủ trì của FSC. Thành phần tham dự những cuộc họp này bao gồm: Phó Thống đốc NHTW, Phó Chủ tịch FSC, Chủ tịch CDIC, Chủ tịch Cục Tài chính nông nghiệp thuộc Hội đồng Nông nghiệp. Mặt khác, CDIC cũng có quyền yêu cầu phải thiết lập một cơ chế chia sẻ thông tin giữa CDIC và các thành viên khác của mạng an toàn tài chính. Trên cơ sở đó, CDIC có thể thu thập thông tin về các tổ chức nhận tiền gửi từ FSC, NHTW và Hội đồng Nông nghiệp.

Khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng riêng lẻ

Khi phát hiện thấy có vấn đề xảy ra với tổ chức tài chính, CDIC tham gia vào quá trình can thiệp sớm (PCA) theo các yêu cầu của FSC. Theo đó, các cơ quan trong mạng an toàn tài chính có trách nhiệm tiến hành kiểm tra tại chỗ và giám sát thường xuyên. Cụ thể:

(1) Tổ chức tài chính thiếu vốn buộc phải tiến hành các biện pháp tự khắc phục nhằm cải thiện trong một khung thời gian nhất định;

(2) Nếu chất lượng tài sản của tổ chức tài chính xấu đi, CDIC có thể tiến hành chỉ đạo từ xa để kiểm soát rủi ro dưới sự hướng dẫn của FSC;

(3) Nếu tình hình tài chính của tổ chức gặp vấn đề đó tiếp tục xấu đi, FSC có thể chỉ định CDIC tiến hành chỉ đạo tại chỗ.

Những sự hỗ trợ này thường được thực hiện dưới hình thức cử nhân sự tham gia các cuộc họp quan trọng của ban giám đốc các ngân hàng gặp vấn đề, hoặc dự các cuộc họp bàn về việc hỗ trợ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức, và hợp tác chặt chẽ với cơ quan này nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho các ngân hàng gặp vấn đề; cử nhân sự đến các ngân hàng gặp vấn đề để hỗ trợ theo yêu cầu nhằm kiểm soát hiệu quả rủi ro, và đề xuất kịp thời lên cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

(4) Nếu tổ chức tài chính không thể tiếp tục hoạt động, tổ chức đó có thể phải bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình xử lý ngân hàng sớm là tiếp quản. Từ khi thành lập, CDIC đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ các ngân hàng gặp vấn đề hoặc hỗ trợ đồng thời với các cơ quan có thẩm quyền ở cấp trung ương và địa phương nhằm ổn định hoạt động của các ngân hàng gặp vấn đề cũng như ngăn chặn rủi ro đạo đức.

Trong giai đoạn khủng hoảng mang tính hệ thống

 Trong trường hợp khủng hoảng, tất cả các thành viên của mạng an toàn tài chính phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý. Cụ thể, FSC phối hợp với NHTW, CDIC trong việc áp dụng các biện pháp đặc biệt. CDIC chi trả toàn bộ và không phải sử dụng phương thức xử lý với chi phí tối thiểu. NHTW cung cấp thanh khoản cho CDIC, trong khi Bộ Tài chính Đài Loan đóng vai trò là cơ quan bảo lãnh cho các khoản vay của CDIC. CDIC có thể yêu cầu FSC làm việc với NHTW phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính trong phạm vi số tiền thế chấp. Nếu số tiền hỗ trợ tài chính trên vượt quá giá trị tài sản thế chấp do CDIC cung cấp, FSC có thể cùng Bộ Tài chính và NHTW đề xuất với chính phủ chấp thuận hỗ trợ phần vượt quá. Trong trường hợp khẩn cấp, CDIC có thể vay vốn từ các tổ chức tài chính khác.

Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thứ nhất, CDIC có đầy đủ thẩm quyền trong xử lý ngân hàng. Đây là điều kiện để CDIC có thể thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ người gửi tiền và đóng góp tích cực vào sự ổn định hệ thống tài chính ngân hàng. Chức năng, thẩm quyền của CDIC được điều chỉnh theo thời gian trên cơ sở yêu cầu thực tiễn.

Thứ hai, khuôn khổ pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong thành công của quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém tại CDIC.

Thứ ba, mạng an toàn tài chính quốc gia được xác định cụ thể, vai trò của từng tổ chức được xác định rõ. Các cơ quan sẽ phối hợp với nhau trong việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng nói riêng cũng như đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng nói chung. Chức năng, quyền hạn của các thành viên được quy định rõ trong các luật liên quan nhằm đảm bảo các thành viên phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tránh xảy ra sự chồng chéo trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thứ tư, để tái cơ cấu hiệu quả, tại Đài Loan đã xây dựng một khung tổng thể bao gồm đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó cần thiết nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động dịch vụ tài chính và thanh toán thiết yếu đối với hệ thống, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.

VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm, tổ chức ngày 6/7, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.

PVcomBank miễn phí đổi thẻ Chip nội địa trên toàn hệ thống

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để giúp khách hàng giao dịch thêm an toàn, thoải mái và tận hưởng nhiều tiện ích thanh toán hiện đại, từ tháng 6/2020, chủ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) được đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip không tiếp xúc chuẩn VCCS tiên tiến nhất với chi phí “0 đồng”.

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19.

Thị trường M&A cần những cân nhắc mới sau Covid-19

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 10:07 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam - quốc gia được biết đến như một môi trường đầu tư an toàn, ổn định từ trước khi đại dịch xảy ra và ngay cả trong giai đoạn đại dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu - đây sẽ là vị thế thuận lợi cho những tiến triển tích cực ở thị trường mua bán sáp nhập giai đoạn hậu Covid-19.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Tin tức - Hoàng Phương - 08:44 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

Sống đẹp - LPB - 17:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường - Thu Trang - 17:05 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

Hoạt động ngân hàng - T.H - 17:02 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - 15:58 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

Tin hội viên - M.H - 14:41 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

Công nghệ - M.H - 14:26 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư cá nhân

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:01 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đã khiến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ chỗ là kênh đầu tư dành riêng cho tổ chức đã dần trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho khách hàng cá nhân.

Bến Tre phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu

Kết nối - H.P - 11:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre, một trong 12 tỉnh có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Doanh nghiệp - Thu Trang - 11:13 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành Ngân hàng sẽ rõ hơn trong nửa cuối năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 16:04 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch Covid-19 đã khiến các khoản nợ quá hạn đã tăng lên, một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng... Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dự báo nợ xấu có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:56 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Bán lẻ chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:51 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù các doanh nghiệp đã dần quay lại trạng thái làm việc “bình thường mới” nhưng thị trường bán lẻ đang khá chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thị trường - Thu Trang - 15:49 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

Hoạt động ngân hàng - Ngân Hằng - 15:34 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Tin tức - Đức Tuân - 15:30 09/07/2020
Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông Hồng

Kết nối - Võ Hải - 15:23 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch phân lũ, làm cơ sở xây dựng quy hoạch hai bên sông Hồng.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

Pháp luật - Nghiệp vụ - Thu Trang - 15:23 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:22 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ứng phó với Covid-19 – Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 14:07 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ả-rập Xê-út - nước Chủ tịch G20 phối hợp với Diễn đàn Pari đã tổ chức Hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng về “Ứng phó với Covid-19 - Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh”. Việt Nam tham dự Hội thảo trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính sách mới - P.V - 13:52 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tin tức - H.P - 08:27 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường liên ngân hàng

Thị trường - Thu Trang - 16:50 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7.

Thị trường tài chính Việt Nam vượt qua sự cản đường của đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS.Nguyễn Đại Lai - 16:49 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến nay, Việt Nam đã và đang đứng trong top đầu cả về chống dịch và duy trì phát triển kinh tế. Về kinh tế và thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực và nhiều nước lớn trên thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, có rất nhiều thách thức đặt ra cho Việt Nam, tuyệt đối không thể chủ quan. 
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO