Thứ 6, 10/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%

Quan điểm về đánh giá cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài học trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay

TS. Phạm Thành Nam - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - 13/06/2020 08:38
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá cán bộ là một khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình của công tác cán bộ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề này và có nhiều quan điểm chỉ đạo, trong đó có quan điểm đánh giá cán bộ phải đi vào thực chất; đặt cán bộ trong xu thế phát triển để đánh giá và những yêu cầu cụ thể đối với người làm công tác đánh giá cán bộ.

Công tác cán bộ luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nói chung, đối với từng tổ chức, đơn vị nói riêng, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1) và “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Trong công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ lại là cơ sở để làm tốt các khâu còn lại, nhất là để phục vụ cho việc sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc và đạt hiệu quả. Việc đánh giá cán bộ phải được tiến hành một cách thường xuyên, chỉ có như thế mới có thể phát huy hết ưu điểm, thế mạnh của cán bộ, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh, như lời Bác dạy: Phải biết rõ cán bộ - “Từ trước đến nay, Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra”(3). Vì vậy, làm tốt công tác đánh giá cán bộ chính là chìa khoá để mỗi tổ chức, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà mình được giao phó.

1. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Một là, đánh giá cán bộ phải đi vào thực chất.

Để đánh giá thực chất cán bộ là công việc rất khó khăn, đúng như Bác đã từng nói: “Biết người, cố nhiên là khó”(4). Tuy nhiên để biết rõ thực chất cán bộ thì phải xem xét cán bộ ở nhiều góc độ, phải đặt cán bộ trong mối quan hệ với công việc, đánh giá năng lực của cán bộ trên cơ sở giải quyết nhiệm vụ được giao, không phải chỉ thông qua một nhiệm vụ mà còn phải thông qua tổng thể các nhiệm vụ để đánh giá cán bộ. Có như vậy mới toàn diện và thực chất được, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn thì đâm ra hoang mang”(5); “Ai mà hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tâng bốc mình, những người như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải cán bộ tốt”(6). Ngược lại, “ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”(7).

Hai là, đặt cán bộ trong xu thế phát triển để đánh giá.

Sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và biến đổi, cán bộ cũng không nằm ngoài quy luật đó, họ cũng không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với tổ chức, yêu cầu của công việc và với chính bản thân mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu trong đánh giá phải đứng trên quan điểm động và phát triển. Người cho rằng: “Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy, cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa”(8). Khi đánh giá cán bộ cần phải có quan điểm lịch sử và đặt trong xu thế phát triển để chính xác hơn, tạo động lực để cán bộ sửa chữa (nếu có sai phạm) và phấn đấu để hoàn thiện hơn theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bác: “Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau”(9).

Ba là, yêu cầu đối với cán bộ nói chung và những người làm công tác đánh giá cán bộ nói riêng.

Người làm công tác đánh giá cán bộ phải luôn tiên phong trong việc tự đánh giá bản thân mình, nhất là người đứng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình, thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu”(10). Người còn cho rằng: “Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”(11).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ phải luôn sáng suốt, tỉnh táo để phân biệt đúng - sai, thật - giả, “Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt”(12). Người yêu cầu đối với cán bộ nói chung, nhất là người đứng đầu và cán bộ phụ trách công tác đánh giá cán bộ cần phải tránh những căn bệnh sau: “1. Tự cao tự đại, 2. Ưa người ta nịnh mình, 3. Do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người, 4. Đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau. Phạm một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông”(13).

Để góp phần đánh giá cán bộ nhằm sử dụng cán bộ tốt hơn, Người yêu cầu đối với cán bộ nói chung, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cần: “Mình phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi. Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần gụi những người mình không ưa. Phải có tính chịu khó dạy bảo, mới có thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ. Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui lòng gần gụi mình”(14).

2. MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ HIỆN NAY

Một là, thực hiện đánh giá cán bộ đi vào thực chất, tránh hình thức và thường xuyên liên tục.

Trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm của từng ngạch, bậc để làm căn cứ đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn trong thang đo, từ đó áp dụng vào đánh giá sát hơn so với tính chất, yêu cầu của mỗi vị trí cụ thể. Việc xác định vị trí việc làm chính xác là căn cứ rõ nét nhất để lượng hoá thang đo, tránh hình thức, chung chung không rõ ràng. Lấy kết quả đánh giá cán bộ làm căn cứ xếp loại thi đua, khen thưởng tại từng đơn vị.

Lãnh đạo đơn vị tổ chức cho cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm của mình tự xây dựng kế hoạch công tác định kỳ hằng tháng và từng năm công tác. Trên cơ sở kế hoạch công tác của bản thân, dưới sự đôn đốc trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, sự theo dõi, giám sát của bộ phận chuyên trách làm công tác đánh giá cán bộ, từng cán bộ sẽ thực hiện kế hoạch công tác mà bản thân mình tự xác định. Việc hoàn thành kế hoạch công tác đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ chính xác và hiệu quả hơn.

Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ các đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị phải chủ động cùng với cá nhân tham gia xây dựng kế hoạch công tác chung của đơn vị, trên cơ sở đó làm căn cứ để mỗi cá nhân tự xây dựng kế hoạch công tác của bản thân dưới sự gợi ý, định hướng của lãnh đạo đơn vị. Việc đánh giá không phải chỉ đợi đến đợt đánh giá cuối năm, mà phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Hằng tháng, cần phải đánh giá lại toàn bộ những việc làm được, chưa làm được trong kế hoạch tổng thể của đơn vị và từng kế hoạch của mỗi cá nhân để kịp thời nhắc nhở, động viên cá nhân hoàn thành kế hoạch của mình, từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch chung của đơn vị.

Hai là, đánh giá cán bộ đa chiều, tránh phiến diện, chủ quan.

Để đánh giá một cách toàn diện cán bộ thì công tác đánh giá cán bộ cần áp dụng đánh giá đa chiều ở cả chiều rộng và chiều sâu trong từng đợt đánh giá, từ đó sẽ tránh được quan điểm đánh giá cán bộ một cách phiến diện, chủ quan.

Trên thực tế, bản thân mỗi một cán bộ đã và đang là thành viên của nhiều tổ chức chính trị - xã hội trong một cơ quan như: Đảng, chính quyền, công đoàn; một số đồng chí còn là thành viên của hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Vì vậy sự đồng bộ, hệ thống trong đánh giá đối với mỗi cán bộ là rất quan trọng, trong đó việc đánh giá về mặt chính quyền, đoàn thể sẽ là cơ sở để đánh giá về mặt đảng của cán bộ. Cần tránh để tình trạng về phía chính quyền thì đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp nhưng về phía đoàn thể lại đánh giá cán bộ là cá nhân xuất sắc, thậm chí còn được đề nghị khen thưởng. Cần thống nhất trong tư duy đánh giá cán bộ là lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kết hợp với mức độ tham gia phong trào do các đoàn thể tổ chức để làm căn cứ đánh giá chung đối với cán bộ, trên cơ sở đó làm căn cứ đánh giá về mặt đảng. Đối với cán bộ là đảng viên còn kết hợp với việc đánh giá, nhận xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở nơi cư trú để làm một trong những căn cứ đánh giá toàn diện, đa chiều.

Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện qua nhiều đợt đánh giá nhằm đảm bảo khách quan và hiệu quả nhất. Đánh giá cán bộ phải được bắt đầu từ chính bản thân cán bộ trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký, cùng với khung tiêu chí đánh giá phù hợp với vị trí việc làm để tự đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ nhất. Sau đợt đánh giá của từng cá nhân sẽ đến đợt đánh giá của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp đối với cán bộ. Bộ phận chuyên trách công tác đánh giá cán bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn cá nhân, tập thể đơn vị về mặt nghiệp vụ trong quá trình đánh giá, đồng thời là nơi tập hợp toàn bộ thông tin, số liệu cũng như thẩm định kết quả đánh giá của các đơn vị để cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ đợt đánh giá cuối cùng của cơ quan nơi quản lý cán bộ.

Ba là, gắn đánh giá cán bộ với các khâu còn lại trong quy trình công tác cán bộ.

Đánh giá cán bộ là một trong bay khâu của quy trình công tác cán bộ, trong đó đánh giá cán bộ là khâu rất quan trọng làm cơ sở để thực hiện tốt các khâu còn lại. Bởi lẽ, khi đánh giá cán bộ được thực hiện tốt sẽ đảm bảo cho việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ một cách có hiệu quả đúng người, đúng việc. Có đánh giá đúng năng lực của cán bộ mới có thể thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ một cách đúng đắn và hiệu quả.

Để sử dụng kết quả đánh giá cán bộ làm cơ sở cho các khâu còn lại trong công tác cán bộ thì yêu cầu ở thang đo năng lực ở mỗi khâu lại khác nhau. Gắn với công tác tuyển chọn cán bộ thì công tác đánh giá cán bộ cần phải xây dựng thang đo năng lực gắn với vị trí việc làm và nhu cầu về năng lực, về cơ cấu đội ngũ cán bộ cần tuyển chọn. Gắn với công tác luân chuyển, điều động cán bộ thì công tác đánh giá cán bộ cần đánh giá được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường của cán bộ cho tới vị trí luân chuyển, điều động hoặc vị trí mà cán bộ được luân chuyển, điều động có thể bổ sung, gia tăng được năng lực, phẩm chất gì cho cán bộ. Đối với công tác quy hoạch cán bộ thì việc đánh giá cán bộ làm cơ sở trước khi thực hiện là rất quan trọng, ngoài những yêu cầu chung về năng lực, phẩm chất đạo đức… thì cần cân nhắc cả yếu tố cơ cấu và xu hướng phát triển của cán bộ. Đối với công tác bổ nhiệm cán bộ cần có thang đo năng lực đảm bảo tiêu chí của người lãnh đạo, quản lý trong đó lưu ý đến khả năng tập hợp, quy tụ và dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ…

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện các quy định, quy chế trong đánh giá cán bộ.

Để đảm bảo công tác đánh giá cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, khách quan, chính xác hơn; đồng thời lưu trữ thông tin một cách hệ thống hơn thì việc ứng dụng công nghệ thông tin là rất quan trọng. Xây dựng phần mềm đánh giá cán bộ cần đảm bảo tính hệ thống và phân cấp trong sử dụng thành từng đợt đánh giá khác nhau. Đợt một, cán bộ tự đánh giá; đợt hai, thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, trên cơ sở tự đánh giá của cá nhân sẽ đánh giá cán bộ; đợt ba, lãnh đạo cơ quan quản lý cán bộ sẽ đánh giá trên cơ sở đánh giá của cá nhân cán bộ, của thủ trưởng đơn vị và kết quả thẩm định của bộ phận chuyên trách làm công tác đánh giá cán bộ. Hệ thống phần mềm được lưu trữ dữ liệu khen thưởng, kỷ luật của từng đơn vị và cá nhân, trên cơ sở đó sẽ được tính toán trong phần điểm cộng và điểm trừ tại kết quả thẩm định của bộ phận chuyên trách công tác đánh giá cán bộ.

Hiện nay, các quy định, quy chế về công tác đánh giá cán bộ đang được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công tác đánh giá cán bộ, một số tiêu chí và điểm đánh giá chưa sát, chưa phản ánh hết được thực tiễn và các hoạt động của cán bộ. Vì vậy, để công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất và hiệu quả hơn cần tập trung hoàn thiện các quy định, quy chế, nhất là thang chấm điểm về lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng định lượng, tránh định tính.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.

VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm, tổ chức ngày 6/7, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.

PVcomBank miễn phí đổi thẻ Chip nội địa trên toàn hệ thống

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để giúp khách hàng giao dịch thêm an toàn, thoải mái và tận hưởng nhiều tiện ích thanh toán hiện đại, từ tháng 6/2020, chủ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) được đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip không tiếp xúc chuẩn VCCS tiên tiến nhất với chi phí “0 đồng”.

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19.

75% giao dịch thanh toán dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Khánh Hòa qua Ví MoMo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau chưa đầy 1 năm triển khai (từ ngày 1/9/2019 - 30/6/2020), hơn 75% phí/lệ phí thanh toán trực tuyến các dịch vụ công tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công (HCC) trực tuyến tỉnh Khánh Hòa được thực hiện qua Ví điện tử MoMo.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường - Thu Trang - 17:05 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

Hoạt động ngân hàng - T.H - 17:02 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - 15:58 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

Tin hội viên - M.H - 14:41 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

Công nghệ - M.H - 14:26 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư cá nhân

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:01 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đã khiến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ chỗ là kênh đầu tư dành riêng cho tổ chức đã dần trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho khách hàng cá nhân.

Bến Tre phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu

Kết nối - H.P - 11:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre, một trong 12 tỉnh có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Doanh nghiệp - Thu Trang - 11:13 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành Ngân hàng sẽ rõ hơn trong nửa cuối năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 16:04 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch Covid-19 đã khiến các khoản nợ quá hạn đã tăng lên, một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng... Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dự báo nợ xấu có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:56 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Bán lẻ chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:51 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù các doanh nghiệp đã dần quay lại trạng thái làm việc “bình thường mới” nhưng thị trường bán lẻ đang khá chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thị trường - Thu Trang - 15:49 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

Hoạt động ngân hàng - Ngân Hằng - 15:34 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Tin tức - Đức Tuân - 15:30 09/07/2020
Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông Hồng

Kết nối - Võ Hải - 15:23 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch phân lũ, làm cơ sở xây dựng quy hoạch hai bên sông Hồng.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

Pháp luật - Nghiệp vụ - Thu Trang - 15:23 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:22 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ứng phó với Covid-19 – Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 14:07 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ả-rập Xê-út - nước Chủ tịch G20 phối hợp với Diễn đàn Pari đã tổ chức Hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng về “Ứng phó với Covid-19 - Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh”. Việt Nam tham dự Hội thảo trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính sách mới - P.V - 13:52 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tin tức - H.P - 08:27 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường liên ngân hàng

Thị trường - Thu Trang - 16:50 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7.

Thị trường tài chính Việt Nam vượt qua sự cản đường của đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS.Nguyễn Đại Lai - 16:49 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến nay, Việt Nam đã và đang đứng trong top đầu cả về chống dịch và duy trì phát triển kinh tế. Về kinh tế và thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực và nhiều nước lớn trên thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, có rất nhiều thách thức đặt ra cho Việt Nam, tuyệt đối không thể chủ quan. 

Thủ tướng đốc thúc triển khai 3 dự án cao tốc Bắc-Nam

Tin tức - Đức Tuân - 14:59 08/07/2020
Sáng nay (8/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

HSBC Việt Nam tài trợ Duy Tân xây dựng nhà máy nhựa tái chế

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Ngô Hải - 14:26 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) và Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng xanh nhằm tài trợ dự án xây dựng nhà máy nhựa tái chế của Duy Tân.

Tuần từ ngày 22-26/6: Doanh số giao dịch liên ngân hàng bình quân đạt 90.739 tỷ đồng/ngày

Thị trường - Thanh Hải - 14:24 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho biết, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND và USD (quy đổi ra đồng VND) tăng mạnh trong tuần từ ngày 22-26/6.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO