Thứ 5, 02/04/2020
  • VN-Index: 680.23+17.7+2.67%
  • HN-Index: 95.61+2.98+3.21%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Chiến - Nghiên cứu - Trao đổi - 03/08/2019 16:26
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 30 năm đổi mới, với rất nhiều cố gắng duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, nhưng đến nay, Việt Nam mới được xếp trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Vấn đề lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải là chất lượng tăng trưởng bộc lộ nhiều hạn chế. Để “hóa rồng”, Việt Nam cần phải thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung đầu tư khoa học công nghệ, tái cơ cấu nền kinh tế.

Ngày nhận bài: 27/5/2019 - Ngày biên tập: 28/5/2019 - Ngày duyệt đăng: 5/7/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 14 năm 2019.

Tóm tắt: Sau 30 năm đổi mới, với rất nhiều cố gắng duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, nhưng đến nay, Việt Nam mới được xếp trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. Vấn đề lớn mà nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải là chất lượng tăng trưởng bộc lộ nhiều hạn chế. Tăng trưởng theo chiều rộng đã tới hạn, năng suất lao động vẫn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, mức độ phát triển về khoa học và công nghệ còn hạn chế. Để “hóa rồng”, Việt Nam cần phải thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung đầu tư khoa học công nghệ, tái cơ cấu nền kinh tế.

Từ khóa: năng suất lao động, khoa học công nghệ, tái cơ cấu, mô hình tăng trưởng

Economic Restructuring, Promotion of Science - Technology and Growth Model Renovation

Abstract: Over 30 years since “Doi moi”, Vietnam has grown at nearly 7% on an average and become a low-middle-income economy. However, the biggest problems Vietnamse economy are  facing can be named: the limitations in growth quality economy-wide productivity growth labor productivity, economic structure shifting at a slow pace, limitations in development levels of science and technology. To become a dragon, Vietnam needs to renovate growth model, attract more investment in science and technology as well as restructure the whole economy.

Keywords: labor productivity, science and technology, restructuring, growth model

1. Những vấn đề của mô hình tăng trưởng cũ

Các yếu tố cấu thành nên tăng trưởng gồm lao động tư bản (còn gọi là vốn) và năng suất lao động. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn tập trung quá nhiều vào chiều rộng, tăng khối lượng sản xuất chỉ bằng tăng các yếu tố đầu vào là lao động, vốn nhưng ít kèm theo đóng góp của khoa học công nghệ. Giai đoạn 2001 – 2015, mức độ đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 11,67%, thấp hơn nhiều so với mức độ đóng góp ở các nước trong khu vực (Trung Quốc 52%, Thái Lan 53%, Indonesia và Malaysia 49%).

Trong thời kỳ đầu phát triển, Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và giá nhân công rẻ, tăng trưởng theo chiều rộng giúp nền kinh tế sử dụng nhiều lao động, thu hẹp thất nghiệp và sử dụng nhiều tài nguyên. Giai đoạn 1990 – 2007, Việt Nam đạt được tăng trưởng cao ở mức bình quân 7,66%, nhưng từ sau năm 2007, mô hình tăng trưởng gặp nhiều trục trặc, tốc độ tăng trưởng không còn duy trì cao như những năm trước, chỉ đạt bình quân 6,17%, năng suất lao động vẫn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, lao động trong ngành nông nghiệp và khu vực phi chính thức còn cao, khoảng 18 triệu người, trong đó khoảng 10,8 triệu người ở khu vực nông thôn (theo ILO, 2016), đặt Việt Nam trước thách thức “bẫy thu nhập trung bình”.

Mô hình tăng trưởng vẫn còn nhiều trục trặc, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) vào tăng trường còn thấp. Đóng góp vào tăng trưởng gồm 3 nhân tố chính, vốn (K), lao động (L) và năng suất nhân tố tổng hợp TFP. Trong đó, đóng góp của lao động vào tăng trưởng đang giảm dần và hiện còn ở mức 18,8%. Đối với vốn, những năm 2001 – 2010 vốn đóng góp tới 2/3 vào tăng trưởng, giảm xuống đôi chút còn 51,3% trong giai đoạn 2011 – 2015 và hiện nay còn khoảng 40,75%. Điều đó nghĩa rằng, Việt Nam đã từng thúc đẩy tăng trưởng dựa trên sự mở rộng vốn, nhiều năm đã duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và vay nợ để mở rộng đầu tư.

 

Phát triển kinh tế theo chiều sâu dựa trên nền tảng sự phát triển khoa học kỹ thuật, qua chỉ tiêu TFP. Hình 1 cho thấy, giai đoạn 2001 – 2015, mức đóng góp của TFP ở mức rất thấp, thậm chí năm 2006 – 2010 mức đóng góp là không có, TFP âm 5,45%, giai đoạn này Việt Nam tăng trưởng mạnh dựa vào thâm dụng vốn đầu tư, tăng cung tín dụng rất cao, mức tăng trưởng tín dụng cao bình quân 33,25% năm, đồng thời mở rộng vay nợ nước ngoài và tăng nợ công, do vậy, lạm phát duy trì mức cao, bình quân 11,14% trong khi tăng trưởng GDP suy giảm mạnh. Hiện nay, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế đang có sự cải thiện ở mức 40,37%, tăng hơn 30% so với giai đoạn 2011-2015, nhưng vẫn còn ở mức thấp hơn so với chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra, thấp hơn nhiều mức đóng góp của TFP tại các nền kinh tế Malaysia, Thái Lan, Philippines hay Trung Quốc trong thời kỳ có GDP bình quân tương tự Việt Nam.

- Thứ hai, năng suất lao động xã hội tăng hàng năm, nhưng còn chậm, tới năm 2018 năng suất lao động vào khoảng 102 triệu đồng, tăng gấp 4 lần năng suất năm 2006 (24,1 triệu đồng). Tốc độ tăng năng suất lao động đã được cải thiện trong những năm gần đây, năm 2018 tăng 5,93%; năm 2017 tăng 6%; năm 2016 tăng 5,90%, cao hơn mức tăng bình quân 4,34%/năm của giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, nếu tính chung giai đoạn 2006 đến nay, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân chỉ đạt 4,37%, mức tăng năng suất nhiều năm đạt mức rất thấp như 2,81% năm 2008, 2,57% năm 2009, vì vậy thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2018 chỉ vào khoảng 2.587 USD, khó có thể đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là 3.500 USD vào năm 2020.

 

- Thứ ba, năng suất lao động của Việt Nam thấp. So sánh năng suất lao động của Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á, so sánh với nhóm nước kém phát triển nhất Đông Nam Á (CLMV - là khối gồm 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar), với ASEAN+6, ASEAN đều thấy sự tụt hậu.Theo Tổ chức năng suất châu Á (xem Hình 3), năng suất lao động của Việt Nam thậm chí còn thấp hơn cả Lào, Myanmar và thấp hơn cả CLMV. Năm 2018, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 96% Myanmar, 88,7% Lào, 54.5% Philippines, 41% Indonesia, 36% Thái Lan, 18% Malaysia, 35,4% ASEAN+6, 43,6% ASEAN và chỉ tương đương với 7,7% Singapore.

 

Phân tích về xu thế thay đổi của năng suất lao động trong giai đoạn 1970 – 2016, nếu lấy Hoa Kỳ làm chuẩn, năng suất lao động của Việt Nam có tăng lên, nhưng tốc độ tăng khá chậm, cũng trong thời gian đó, năng suất lao động của Singapore, Hồng Kông, Malaysia… tăng rất mạnh (độ dốc đồ thị của các quốc gia này đều lớn hơn Việt Nam), thể hiện khoảng cách tuyệt đối về thu nhập bình quân giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực đang được nới rộng.

 

- Thứ tư, sự đầu tư, mức độ phát triển về khoa học và công nghệ còn hạn chế. Chỉ số kinh tế tri thức (KEI – Knowledge Economic Index) còn rất thấp, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số KEI của Việt Nam  hiện đang là 3,51, trong đó chỉ số sáng tạo là 2,72, thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực như trường hợp của Singapore 8,44, Malaysia 6,07 và Thái Lan 5,52. Theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tới năm 2018 tỷ lệ bằng sáng chế và ứng dụng Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể (xếp hạng 51), cao hơn Philippines (xếp hạng 55), Bangladesh (xếp hạng 102), nhưng vẫn thấp hơn nhiều Singapore (hạng 25), Indonesia (hạng 35), Malaysia (hạng 38), Thái Lan (hạng 40).

Năm 2018, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII – Global Innovation Index) của Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2017, từ vị trí 47/127 lên vị trí 45/127 nước và tăng 14 bậc so với năm 2016 và nền kinh tế, thuộc nhóm dẫn đầu nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, nhưng vẫn còn thấp hơn so với các nước trong khu vực (Thái Lan: hạng 44; Malaysia: hạng 36; Singapore: hạng 5).

- Thứ năm, cấu trúc nền kinh tế còn lạc hậu. Nền kinh tế chủ yếu tập trung vào các ngành nông lâm nghiệp và thủy sản, ngành sản xuất, quá trình sản xuất chủ yếu sản xuất thô, giá trị gia tăng thấp và khai thác tài nguyên, đối với ngành dịch vụ có năng suất cao hơn nhưng chiếm tỷ trọng còn thấp, thấp hơn khoảng 10-15% so với các nước trong khu vực.

Một số doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hoạt động không hiệu quả. Khu vực FDI được ưu đãi nhiều về thuế và đất đai, nhưng số liệu mới đây của Bộ Tài chính cho biết có đến 52% doanh nghiệp FDI vẫn báo lỗ (tương ứng với 8.646 doanh nghiệp), các doanh nghiệp nội địa trong nước chưa được tham gia nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017), năm 2017 khu vực FDI có mức tăng doanh thu thuần cao nhất, tương ứng 134,5% so với năm 2011, trong khi khu vực ngoài nhà nước chỉ tăng 78,8% và khu vực DNNN tăng thấp nhất 10%.

Đối với lực lượng lao động, chỉ có 18% lao động kỹ năng đã được đào tạo, còn lại  82% lao động chưa được đào tạo, trong khi đó, ngành dịch vụ mặc dù có năng suất cao nhưng chỉ tạo số lượng việc làm hạn chế. Lao động chưa kỹ năng vẫn chủ yếu làm việc trong ngành nông lâm nghiệp, thủy sản và làm công nhân lắp ráp trong các ngành công nghiệp lắp ráp, có năng suất thấp. Theo Viện Năng suất Việt Nam (2018), năm 2017 năng suất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 39,7 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều năng suất ngành công nghiệp – xây dựng 133,7 triệu đồng và ngành dịch vụ 125,7 triệu đồng, và chung của nền kinh tế 92,1 triệu đồng. Tính theo tỷ lệ, năng suất ngành nông nghiệp chỉ tương ứng với 29,7% năng suất của ngành công nghiệp và 31% ngành dịch vụ, 43% năng suất chung của nền kinh tế.

2. Tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng

Năm 2018, lần đầu tiên sau 10 năm kể từ năm 2008, tốc độ tăng trưởng Việt Nam đạt kỷ lục 7,08%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.587 USD. Dư địa tăng trưởng theo chiều rộng đã giảm dần, động lực tăng trưởng theo chiều sâu đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Để “hóa rồng”, Việt Nam phải cải thiện chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động nhằm duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn. Sau đây là một số giải pháp thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng:

-  Cải thiện mức độ đóng góp TFP vào tăng trưởng thông qua các chính sách thúc đẩy đầu tư cho hoạt động công nghệ. Sự phát triển theo chiều rộng thông qua mở rộng vốn, khai thác lao động giá rẻ đã tới hạn, Việt Nam phải thực hiện phát triển theo chiều sâu dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ thì mới có khả năng thúc đẩy năng suất cao hơn nữa. Kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội trong nâng cao trình độ công nghệ, mang lại tiềm năng cho các nước đang phát triển rút ngắn quá trình phát triển, đi tắt, đón đầu. Nếu không tận dụng tốt cơ hội Việt Nam sẽ tụt hậu. Trước hết, chi cho hoạt động công nghệ từ ngân sách cần tăng lên. Hiện nay, tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học và công nghệ chỉ 0,6% GDP, thấp hơn rất nhiều so với Malaysia (1,07% GDP), Singapore (2,10% GDP), Trung Quốc (2,01% GDP). Hơn thế nữa, Chính phủ cần tạo cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngoài Nhà nước. Thời gian vừa qua, một số tập đoàn, tổng công ty tư nhân đã bắt đầu mở rộng đầu tư vào khoa học công nghệ: như Vingroup công bố chiến lược trở thành tập đoàn công nghệ,  thành lập Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), thành lập Vinfast chế tạo ô tô, Vinsmart chế tạo điện thoại di động, hoặc các hoạt động khoa học công nghệ của VCCorp, Công ty Cổ phần VNG, Be Group, Tập đoàn CMC và một số công ty nước ngoài… Tuy nhiên, sự đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ của khối ngoài Nhà nước vẫn còn hạn chế.

Trong quá trình thu hút các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế, Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ lắp ráp, gia công sang FDI thế hệ mới. Chính sách thu hút FDI thế hệ mới được hiểu là kêu gọi và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường; tập trung nghiên cứu và phát triển, năng lực quản trị hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao cho kinh tế Việt Nam và liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong nước, từ đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

- Chính sách thúc đẩy tăng năng suất lao động còn được thể hiện thông qua chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, chuyển đổi ngành công nghiệp lắp ráp, năng suất thấp sang ngành công nghiệp năng suất cao. Tái cơ cấu gắn liền với thúc đẩy các chuỗi giá trị ngành thông qua các cơ chế hỗ trợ thuế, hỗ trợ vốn và đào tạo đối với các doanh nghiệp nội địa, để mở rộng sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Malaysia và Thái Lan từng xây dựng được ngành công nghiệp hỗ trợ do họ thực thi các chính sách như giảm thuế, hỗ trợ tài chính cho SME qua ngân hàng, và Hội đồng phát triển SME quốc gia, Ủy ban đầu tư (BOI) sẽ là cơ quan tư vấn, lập và thực hiện các  chính sách phát triển. Ngoài ra, lao động ngành nông lâm nghiệp và thủy sản có năng suất thấp nhất và cũng là ngành đang thu hút tới 40% lực lượng lao động của cả nước, khi lao động trong ngành này được dịch chuyển sang làm việc ở ngành có năng suất cao hơn thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp thay đổi mô hình tăng trưởng. Để thực hiện được chiến lược đó, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới chương trình đào tạo, đào tạo tại chỗ. Hiện nay tỷ lệ lao động được đào tạo mới chỉ có 18% và 82% lực lượng lao động thiếu kĩ năng, nếu không tháo gỡ được “điểm nghẽn” nguồn nhân lực thì rất khó tăng năng suất và sự phát triển trong dài hạn.

- Tái cơ cấu khu vực DNNN thông qua nhóm giải pháp đặt DNNN cạnh tranh công bằng với khối kinh tế tư nhân dưới sự tiếp cận nguồn lực theo nguyên tắc thị trường, nơi nào có hiệu quả nơi đó sẽ được phân bổ vốn, đảm bảo dòng vốn sẽ đạt được tỷ suất sinh lợi cao nhất.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, muôn người như một, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, biện pháp đã đề ra

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 ngày 1/4/2020. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ và 2 thành phố là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam không tăng theo quy luật của thế giới, bởi chúng ta có những giải pháp phòng chống dịch hiệu quả cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh COVID-19) chiều 1/4/2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Cung ứng tiền mặt và hệ thống thanh toán vẫn phục vụ bình thường 15 ngày tới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công điện 03/CĐ – NHNN thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau công điện, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có những chia sẻ thêm với giới báo chí về những công việc trọng yếu ngành ngân hàng sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Thị trường nhà ở sụt giảm mùa dịch Covid-19

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự bùng phát của Covid-19 đã có phần làm giảm đà tiêu thụ của thị trường nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh và giao dịch chủ yếu từ người có nhu cầu mua để ở.

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 4/2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ; Thí điểm mức lương, thưởng mới ở một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hay doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020.

SCB đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Kienlongbank giảm lãi vay 3% cho khách hàng bị ảnh hưởng hạn hán và ngập mặn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/4/2020, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) triển khai Chương trình “Đồng hành cùng khách hàng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ví MoMo là ứng dụng tài chính có nhiều người sử dụng nhất năm 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - App Annie - công ty Nghiên Cứu và Phân tích dữ liệu thị trường ứng dụng di động số 1 thế giới vừa vinh danh Ví điện tử MoMo ở hạng mục giải “Ứng dụng tài chính có nhiều người sử dụng nhất” (2020 Vietnam Top 10 Finance Applications by MAU)

BAC A BANK và Dai-ichi triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng tham gia bảo hiểm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Mừng ngày Giải phóng - Quà trọn yêu thương” dành cho khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại các chi nhánh/ phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc. Chương trình được triển khai từ ngày 1/4/2020 tới ngày 31/5/2020.

VIB giảm lãi suất đến 2% cho khách hàng hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 1/4/2020, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mở rộng gói hỗ trợ lãi suất với mức giảm từ 0,5 - 2,0% trong 6 tháng cho tất cả khách hàng hiện hữu là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ ở tất cả các lĩnh vực.

Tiết kiệm tới 20% khi mua bảo hiểm trực tuyến tại BIC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/4/2020, khách hàng mua bảo hiểm tại website của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ có thể tiết kiệm tới 20% phí chi trả.

VietinBank tài trợ 5 máy thở trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 31/3/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã trao tặng 5 máy trợ thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho bệnh viện Bạch Mai.

BaoViet Bank chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng giảm bớt khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, muôn người như một, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, biện pháp đã đề ra

Tin tức - T.C - 10:45 02/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 ngày 1/4/2020. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ và 2 thành phố là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

SCB đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng

Sản phẩm, dịch vụ - Đ.P - 08:28 02/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Kienlongbank giảm lãi vay 3% cho khách hàng bị ảnh hưởng hạn hán và ngập mặn

Sản phẩm, dịch vụ - B.L - 08:13 02/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/4/2020, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) triển khai Chương trình “Đồng hành cùng khách hàng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững trước dịch Covid-19

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 07:30 02/04/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững trước đại dịch Covid-19 và những xáo trộn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam không tăng theo quy luật của thế giới, bởi chúng ta có những giải pháp phòng chống dịch hiệu quả cao

Tin tức - Anh Đức - 21:29 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (dịch bệnh COVID-19) chiều 1/4/2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Chung tay đẩy lùi Covid-19, ngân hàng giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 19:57 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để đảm bảo tích cực hơn, quyết liệt hiệu quả và chủ động hơn nữa, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/3/ 2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19… Ngay sau khi Chỉ thị số 02 được ban hành, một loạt ngân hàng đã tiên phong giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.

Công bố dịch COVID-19 toàn quốc

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 19:04 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay 1/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19.

Ví MoMo là ứng dụng tài chính có nhiều người sử dụng nhất năm 2019

Tin hội viên - Nhật Thy - 19:00 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - App Annie - công ty Nghiên Cứu và Phân tích dữ liệu thị trường ứng dụng di động số 1 thế giới vừa vinh danh Ví điện tử MoMo ở hạng mục giải “Ứng dụng tài chính có nhiều người sử dụng nhất” (2020 Vietnam Top 10 Finance Applications by MAU)

Đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt trong 3 tháng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Phạm Tuyên - 16:57 01/04/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, Bộ sẽ có đề xuất Thủ tướng cho phép giảm giá điện sinh hoạt với mức giảm 10% giá điện trong 3 tháng cho các hộ gia đình. Tổng số tiền miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ tiền điện cho các bệnh viện, cơ sở lưu trú, khách sạn tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.

Thị trường nhà ở sụt giảm mùa dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 16:54 01/04/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự bùng phát của Covid-19 đã có phần làm giảm đà tiêu thụ của thị trường nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh và giao dịch chủ yếu từ người có nhu cầu mua để ở.

Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Sống đẹp - Thanh Hải - 16:51 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân cùng “tương thân, tương ái” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Công ty Honda Việt Nam vừa ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng.

BAC A BANK và Dai-ichi triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng tham gia bảo hiểm

Sản phẩm, dịch vụ - T.M - 16:15 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Mừng ngày Giải phóng - Quà trọn yêu thương” dành cho khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại các chi nhánh/ phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc. Chương trình được triển khai từ ngày 1/4/2020 tới ngày 31/5/2020.

VIB giảm lãi suất đến 2% cho khách hàng hiện hữu

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Hà - 16:08 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 1/4/2020, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mở rộng gói hỗ trợ lãi suất với mức giảm từ 0,5 - 2,0% trong 6 tháng cho tất cả khách hàng hiện hữu là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ ở tất cả các lĩnh vực.

Toyota Việt Nam điều chỉnh kế hoạch sản xuất vì Covid -19

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 16:01 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố tạm dừng sản xuất bắt đầu từ ngày 30/3/2029. Thời gian sản xuất trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, nhu cầu thị trường, tình hình chuỗi cung ứng, tồn kho của các đại lý và quy định của Chính phủ.

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 4/2020

Chính sách mới - Minh Hoàng - 15:17 01/04/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ; Thí điểm mức lương, thưởng mới ở một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hay doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Tiết kiệm tới 20% khi mua bảo hiểm trực tuyến tại BIC

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Hải - 15:16 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/4/2020, khách hàng mua bảo hiểm tại website của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ có thể tiết kiệm tới 20% phí chi trả.

Khẩn trương áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán liên ngân hàng

Chính sách mới - Ngô Hải - 15:11 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công văn số 2342/NHNN-TT về Áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

VietinBank tài trợ 5 máy thở trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai

Sống đẹp - P.V - 14:52 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 31/3/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã trao tặng 5 máy trợ thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho bệnh viện Bạch Mai.

BaoViet Bank chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19

Tin hội viên - T.Phương - 12:15 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng giảm bớt khó khăn trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Cung ứng tiền mặt và hệ thống thanh toán vẫn phục vụ bình thường 15 ngày tới

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:08 01/04/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công điện 03/CĐ – NHNN thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau công điện, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có những chia sẻ thêm với giới báo chí về những công việc trọng yếu ngành ngân hàng sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

WB: Phải hành động ngay để giảm thiểu cú sốc kinh tế của Covid-19

Nhìn ra thế giới - Ngô Hải - 21:18 31/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo “Đông Á và Thái Bình Dương thời Covid-19” vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WorldBank – WB) đánh giá, đại dịch Covid-19 tạo cú sốc nguồn cung ở Trung Quốc đến nay đã gây ra cú sốc trên toàn cầu. Các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương (ĐA-TBD), đang phục hồi sau căng thẳng thương mại và đang chống chọi với dịch cúm vi-rút, nay lại phải đối mặt với viễn cảnh suy thoái và sốc tài chính toàn cầu.

Công điện 03 của Ngân hàng Nhà nước: Đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân, đảm bảo hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM

Hoạt động ngân hàng - T.C - 20:57 31/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay (31/3/2020), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công điện 03/CĐ – NHNN thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Doanh nghiệp của Bầu Hiển tiếp tục nâng mức ủng hộ chống Covid-19 lên trên 20 tỷ đồng

Sống đẹp - T.Anh - 18:36 31/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm tiếp sức cho những lực lượng "tuyến đầu" trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19, sáng nay (31/3), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường được gọi thân mật là bầu Hiển) đã chuyển 3 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

Ngân hàng Shinhan ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Sống đẹp - T.Giang - 17:51 31/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) đã trao tặng ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Buổi lễ trao tặng diễn ra tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ tại Hà Nội sáng nay (31/3/2020).

NHNN tiếp tục ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid – 19

Tin tức - P.V - 17:34 31/03/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 31/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid–19.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO