Thứ 7, 11/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%

Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - 20 năm xây dựng và phát triển

TS. Nguyễn Đại Lai - Hoạt động ngân hàng - 16/10/2019 17:15
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 20 năm hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập trực thuộc NHNN, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là một trong những đơn vị ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong hệ thống hoạt động tài chính của ngành Ngân hàng, giúp NHNN nắm bắt thông tin để ban hành chính sách tiền tệ và điều chỉnh cơ chế thanh tra, quản lý toàn ngành được hiệu quả, hạn chế các tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi.

Đồng thời CIC ngày càng là một địa chỉ thu thập, phân loại, kết nối và xử lý thông tin tín dụng (TTTD) không thể thiếu đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân phi tín dụng cần có TTTD để tiếp cận đối tác và thiết lập các quan hệ kinh tế trên thị trường.

Quá trình phát triển của CIC

Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (Tiếng Anh: Credit Information Central of Viet Nam - CIC) là một tổ chức cung ứng TTTD hoạt động theo qui chế đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, hoạt động độc lập theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 của Thống đốc NHNN tách ra từ nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tại Vụ tín dụng, NHNN. Trên 20 năm hoạt động, CIC không ngừng hoàn thiện nghiệp vụ thu thập, phân loại, xử lý và cung ứng sản phẩm TTTD dựa trên hạ tầng công nghệ và xa lộ mạng thông tin điện tử ngày càng hiện đại, phủ sóng toàn quốc, phục vụ cho các yêu cầu quản lý an toàn hệ thống ngân hàng của NHNN, của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và đặc biệt là nhu cầu quản trị rủi ro tín dụng của TCTD cũng như kết nối các nhu cầu tìm hiểu đối tác thông qua năng lực tiếp cận tín dụng của khách hàng vay...Trải qua nhiều thăng trầm về mô hình và cơ chế thu thập, phân chia và sử dụng TTTD, 10 năm sau ngày hoạt động độc lập, tại Quyết định số 1086/QĐ-NHNN ngày 8/5/2009, Thống đốc NHNN đã ký giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/CP/NĐ-CP của Chính phủ cho CIC. Sự thay đổi lớn nhất của Quyết định này là ngoài việc được chủ động thực thi quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế thu, chi mới thì việc chuyển hình thức thu thập TTTD về CIC gián tiếp thông qua các chi nhánh NHNN sang cơ chế thu thập TTTD trực tiếp từ đầu mối các TCTD về CIC đã mang đến những thay đổi lớn lao cả về chất và lượng kèm theo bởi TTTD được tập trung nhanh, đầy đủ về kho dữ liệu CIC cũng như việc trao đổi, chia sẻ TTTD sau đó giữa CIC với mọi TCTD và đối tác khác trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Nhờ cơ chế này, CIC đã trưởng thành rất nhanh chóng. Theo đó, bằng việc tiếp cận thông tin trực tiếp từ nguồn và chia sẻ thông tin theo nhu cầu đối với các TCTD và khách hàng ngoài TCTD một cách kịp thời, với chi phí thấp, CIC có điều kiện để liên tục giảm giá dịch vụ TTTD trong những năm vừa qua. Đến nay, CIC đã có hơn 100 loại sản phẩm, gồm các sản phẩm  đặc thù về quan hệ tín dụng, xếp hạng tín dụng, cảnh báo tín dụng và các loại sản phẩm kết nối thông tin doanh nghiệp trong, ngoài nước, với các tên gọi như: thông tin quan hệ tín dụng khách hàng (cả thể nhân và pháp nhân), thông tin tài sản đảm bảo tiền vay, thông tin kết nối cung - cầu tín dụng, kết nối kinh doanh, thông tin cảnh báo top 100/200/300… khách hàng có nợ xấu lớn nhất, cảnh báo nhóm khách hàng có nợ xấu lớn nhất hệ thống/vùng/tỉnh/thành phố, cảnh báo nhóm TCTD có nợ xấu lớn so với vốn tự có, thông tin về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, Ấn phẩm thường niên xếp hạng top 1000 doanh nghiệp tốt nhất trong năm, thông tin chấm điểm tín dụng, thông tin về năng lực tài chính và tính minh bạch pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ kinh doanh với nước ngoài (chia theo châu lục, vùng)… Các sản phẩm từ CIC đã đóng góp rất tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng, của nền kinh tế Việt Nam nhờ giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí tiếp cận, tăng cường  hiểu biết đối tác… được cả xã hội cũng như các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

CIC nắm giữ và quản lý trên 40 triệu mã khách hàng, chiếm 99% tổng dư nợ toàn ngành kinh tế

Ngày nay, ngoài thông tin cập nhật toàn ngành về biến thiên quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng theo nhóm nợ và cơ cấu tín dụng theo ngành, theo địa lý hành chính, theo các hình thức tín dụng, kết nối cung cầu khác nhau thì CIC cũng là địa chỉ thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác hầu hết hồ sơ khách hàng (HSKH) được gắn mã CIC từ lần đầu tiên có quan hệ tín dụng với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Kho HSKH này chính là “phần hồn” luôn luôn biến đổi. Ẩn chứa trong “kho báu” này là rất nhiều thông tin thay đổi theo thời gian mà các bên liên quan không thể không tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu đa dạng về năng lực tiếp cận, về lịch sử quan hệ tín dụng của từng khách hàng cũng như từng nhóm khách hàng, từng vùng khách hàng, thậm chí tỷ trọng khách hàng của từng ngành hàng. Các bên liên quan đến kho HSKH này trước hết là NHNN cần dữ liệu để ban hành CSTT; là các cơ quan quản lý Nhà nước để tham khảo trong việc ban hành chính sách chuyển dịch ngành kinh tế và quản lý an ninh kinh tế; là TCTD để đưa ra chính sách tín dụng hạn chế rủi ro trong việc quản lý, ra quyết định cho vay hay không cho vay; là các khách hàng hay các doanh nghiệp muốn tìm hiểu ngược lại các TCTD có năng lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu tín dụng để quyết định vay hay không vay; là các khách hàng cần TTTD để thiết lập, kết nối các quan hệ đối tác kinh doanh…. Khách hàng của CIC do đó cũng ngày càng đa dạng - không chỉ bao gồm khách hàng truyền thống là NHNN, các cơ quan Nhà nước, các TCTD trong ngành ngân hàng, mà cả các tổ chức, cá nhân dù chưa hay không phải là khách hàng của ngân hàng vẫn cần tìm hiểu thông tin pháp nhân, thể nhân đang có mã CIC để thiết lập cơ chế, kết nối liên minh, liên kết hay hình thành bạn hàng của nhau trên thị trường trong và ngoài nước. Với chức năng thu thập, xử lý và cung cấp TTTD khách quan, trung thực, theo nguyên tắc liên kết, chia sẻ thông tin giữa CIC với các TCTD, giữa CIC với các nguồn chia sẻ thông tin ngoài ngành khác, làm cho chi phí đầu vào rẻ và giá dịch vụ đầu ra cũng ngày càng rẻ tương ứng đối với các bên tham gia cung cấp và thụ hưởng dịch vụ TTTD có thu của CIC.

Đáp ứng nhu cầu bức thiết ngày càng tăng về các sản phẩm dịch vụ TTTD của CIC, ngày 28/01/2013 NHNN đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT- NHNN  quy định về hoạt động TTTD của NHNN VN để chuẩn hóa các mối quan hệ và mở rộng các bên liên quan cùng khai thác và sử dụng TTTD theo đúng pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng. Sau Thông tư này, doanh số và bạn hàng của CIC đã không ngừng gia tăng. Tầm quan trọng của TTTD đã ngày càng phủ sóng rộng rãi trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước. Đến nay CIC đang nắm giữ hồ sơ tín dụng của xấp xỉ 40 triệu mã khách hàng với hơn 99% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Trong đó đã có 100% TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gần 1.200 qũy tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, 43 tổ chức tự nguyện gửi file báo cáo thông tin đều đặn về cho CIC theo quy định và các thỏa thuận đã ký kết. Tổng số mã khách hàng vay trong kho dữ liệu TTTD quốc gia đến giữa năm 2019 là trên 38,9 triệu, bao gồm 920.000 doanh nghiệp và trên 38 triệu thể nhân. Số khách hàng đang có dư nợ là 17,4 triệu (trong đó 162.000 doanh nghiệp và trên 17,2 triệu thể nhân). Từ kết quả đó, Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng Thế giới đã đánh giá mức độ bao phủ TTTD của CIC tiếp tục được cải thiện, đạt 54,8% tính trên số người ở độ tuổi trưởng thành ở Việt Nam và chiều sâu TTTD đã duy trì 7/8 điểm (cao hơn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khối OECD). Hiện nay CIC cũng là địa chỉ giải đáp nhanh chóng, thậm chí tức thời những thắc mắc khiếu nại liên quan đến TTTD không chỉ của các TCTD mà cả mọi khách hàng hay cơ quan, tổ chức có hợp đồng quan hệ TTTD. Hoạt động dịch vụ TTTD do đó đang đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình đẩy lùi rủi ro tín dụng, bảo đảm sự phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của NHNN, CIC đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Việc thu thập, xử lý, cập nhật thông tin đã và đang được kiểm soát chặt chẽ và tăng cường các giải pháp tự động hóa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng hiện đại. CIC cũng đã mở rộng thu thập thông tin từ các tổ chức ngoài ngành như: Cập nhật thông tin doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện gói thầu dự án kết nối thông tin với C72, Bộ Công an; Nghiên cứu phương án và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán lẻ, Fintech và cho vay ngang hàng P2P đã được tham gia vào hệ thống TTTD trên nguyên tắc thị trường, như: Công ty Cổ Phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT, MOBIVI, mạng bán hàng trực tuyến ALUKAKU... 

Định hướng phát triển

CIC đã xây dựng và báo cáo Kế hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2018-2023, trong đó đặc biệt là xây dựng trung tâm dự phòng, trung tâm dữ liệu, các phần mềm ứng dụng... Hoàn thành mô hình cung cấp thông tin trực tiếp (Host to Host) chuẩn để áp dụng chung cho tất cả các TCTD. CIC còn thành lập Tổ triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT 2018-2023 nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kết nối, nhận tin, cấp tin. Hoạt động của Tổ triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT 2018-2023 dựa vào Quyết định số 2276/QĐ-NHNN ngày 19/11/2018 của Thống đốc NHNN về việc phê duyệt Kế hoạch “Ứng dụng CNTT của CIC giai đoạn 2018-2023” (Kế hoạch UDCNTT 2018-2023) và quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định 102/2009/NĐ-CP. Kế hoạch UDCNTT 2018-2023 là dự án đầu tư lớn, thời gian hoàn thiện khá dài, đòi hỏi phải được khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, phân tích và dự báo sát nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài và có tính đồng bộ, từ đó xác định quy mô đầu tư, lựa chọn công nghệ phù hợp, nguồn nhân lực tương xứng hướng tới các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến, cập nhật cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đó cũng là một trong những trụ cột để CIC đi vào tương lai, vững chắc trên con đường phát triển, tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở TTTD quốc gia cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó luôn cập nhật số lượng và chất lượng thông tin thu thập từ các TCTD trong ngành, tiếp tục mở rộng nguồn thông tin từ các tổ chức ngoài ngành để nâng cao độ bao phủ, duy trì và cải thiện độ sâu của TTTD; Triển khai rộng rãi, hiệu quả giá trị TTTD tới các TCTD, tạo điều kiện thuận lợi để các TCTD tiếp tục được giảm giá và gia tăng khai thác các dịch vụ TTTD của CIC trong việc ra quyết định tín dụng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, để góp sức xây dựng NHTW hiện đại, đảm bảo ngành Ngân hàng phát triển an toàn và hiện đại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu luôn có nhiều biến động phức tạp, chiến lược phát triển Trung tâm TTTD quốc gia Việt Nam sẽ là: Tiếp tục phát triển CIC theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc NHTW, có chức năng làm đầu mối thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, phát huy hiệu quả kho dữ liệu TTTD quốc gia; Xử lý và đáp ứng các nhu cầu TTTD cho hoạt động quản lý Nhà nước đối với hệ thống TCTD ngân hàng và phi ngân hàng của NHTW, của cơ quan Nhà nước khác theo pháp luật; quản lý và tạo lập thị trường dịch vụ TTTD minh bạch, khách quan cho các Công ty TTTD ngoài công lập; Cung cấp dưới hình thức tạo lập và đáp ứng tức thời, tự động các nhu cầu dịch vụ các sản phẩm TTTD khách quan, cập nhật thông tin liên quan đến tư cách tiếp cận tín dụng của khách hàng pháp nhân và thể nhân; Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp; Chấm điểm năng lực hấp thụ và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; Phát triển mạnh các hoạt động quốc tế hóa thị trường dịch vụ TTTD thông qua liên doanh, liên kết, kết nối cung - cầu; Chấm điểm quan hệ TTTD đối với chính TCTD, tiến tới thiết lập cổng thông tin để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tín dụng, chính sách ưu đãi của bản thân TCTD cho khách hàng tra cứu tại nhà, tại đơn vị để giảm thiểu thời gian, chi phí tiếp cận tín dụng của khách hàng; Mở kênh thông tin để chính khách hàng xếp hạng tín nhiệm của thị trường ngược trở lại đối với từng TCTD theo quí/năm; Phát triển dịch vụ TTTD cho các đối tượng là pháp nhân và thể nhân không có quan hệ tín dụng; Phát triển nhanh các hình thức chia sẻ, thu thập thông tin ngoài ngành; Chia sẻ thông tin với các hãng TTTD quốc tế cũng như phát triển các quan hệ chia sẻ thông tin song phương với từng quốc gia đang và sẽ có tiềm năng lớn trong quan hệ kinh tế đối ngoại với Việt Nam. Tất cả định hướng phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nói trên phải được dựa trên nền tảng CNTT mới, hiện đại và xa lộ luật pháp phù hợp để bảo vệ các bên tham gia cung cấp và thụ hưởng giá trị đa chiều về dịch vụ TTTD của CIC. 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.

VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm, tổ chức ngày 6/7, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.

PVcomBank miễn phí đổi thẻ Chip nội địa trên toàn hệ thống

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để giúp khách hàng giao dịch thêm an toàn, thoải mái và tận hưởng nhiều tiện ích thanh toán hiện đại, từ tháng 6/2020, chủ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) được đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip không tiếp xúc chuẩn VCCS tiên tiến nhất với chi phí “0 đồng”.

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19.

Thị trường M&A cần những cân nhắc mới sau Covid-19

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 10:07 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam - quốc gia được biết đến như một môi trường đầu tư an toàn, ổn định từ trước khi đại dịch xảy ra và ngay cả trong giai đoạn đại dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu - đây sẽ là vị thế thuận lợi cho những tiến triển tích cực ở thị trường mua bán sáp nhập giai đoạn hậu Covid-19.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Tin tức - Hoàng Phương - 08:44 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

Sống đẹp - LPB - 17:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường - Thu Trang - 17:05 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

Hoạt động ngân hàng - T.H - 17:02 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - 15:58 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

Tin hội viên - M.H - 14:41 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

Công nghệ - M.H - 14:26 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư cá nhân

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:01 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đã khiến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ chỗ là kênh đầu tư dành riêng cho tổ chức đã dần trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho khách hàng cá nhân.

Bến Tre phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu

Kết nối - H.P - 11:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre, một trong 12 tỉnh có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Doanh nghiệp - Thu Trang - 11:13 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành Ngân hàng sẽ rõ hơn trong nửa cuối năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 16:04 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch Covid-19 đã khiến các khoản nợ quá hạn đã tăng lên, một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng... Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dự báo nợ xấu có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:56 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Bán lẻ chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:51 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù các doanh nghiệp đã dần quay lại trạng thái làm việc “bình thường mới” nhưng thị trường bán lẻ đang khá chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thị trường - Thu Trang - 15:49 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

Hoạt động ngân hàng - Ngân Hằng - 15:34 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Tin tức - Đức Tuân - 15:30 09/07/2020
Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông Hồng

Kết nối - Võ Hải - 15:23 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch phân lũ, làm cơ sở xây dựng quy hoạch hai bên sông Hồng.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

Pháp luật - Nghiệp vụ - Thu Trang - 15:23 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:22 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ứng phó với Covid-19 – Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 14:07 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ả-rập Xê-út - nước Chủ tịch G20 phối hợp với Diễn đàn Pari đã tổ chức Hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng về “Ứng phó với Covid-19 - Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh”. Việt Nam tham dự Hội thảo trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính sách mới - P.V - 13:52 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tin tức - H.P - 08:27 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường liên ngân hàng

Thị trường - Thu Trang - 16:50 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7.

Thị trường tài chính Việt Nam vượt qua sự cản đường của đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS.Nguyễn Đại Lai - 16:49 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến nay, Việt Nam đã và đang đứng trong top đầu cả về chống dịch và duy trì phát triển kinh tế. Về kinh tế và thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực và nhiều nước lớn trên thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, có rất nhiều thách thức đặt ra cho Việt Nam, tuyệt đối không thể chủ quan. 
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO