Đến 30/6, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE đạt 3,2 triệu tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 08:45, 16/07/2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ số VN Index đạt 949,94 điểm, chỉ số VNAllshares đạt 841,18 điểm và chỉ số VN30 đạt 864,24 điểm. Như vậy, trong tháng 6 các chỉ số này đều có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 5 (giảm 1,5%). Tuy nhiên, so với thời điểm cuối năm 2018 cả ba chỉ số đều đã có sự phục hồi tăng lần lượt 6,43%, 2,78%, và 1,08%.

Thanh khoản thị trường trong 6 tháng đầu năm 2019 ghi nhận sự sụt giảm, khối lượng giao dịch bình quân đạt 172,3 triệu chứng khoán tương ứng với giá trị bình quân đạt 3.930 tỷ/ngày, giảm khoảng 14,6% về khối lượng và 29,5% về giá trị so với năm 2018. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 443,417 nghìn tỷ đồng, trong đó giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 169,798 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ trọng 38,2%. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vị thế mua ròng trên thị trường với 201 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng khoảng 10,1 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, HOSE có 445 mã chứng khoán, trong đó có 377 cổ phiếu, 53 trái phiếu công ty và chính quyền địa phương, 2 chứng chỉ quỹ đóng, 1 chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản (REIT), 2 chứng chỉ quỹ ETF và 10 mã Chứng quyền có bảo đảm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11,2 % so với cuối năm 2018, tương ứng 57% GDP năm 2018.

Bảng 1: Các chỉ số ngày 30/6/2019

Chỉ số

Giá trị

Thay đổi
YTD

% Thay đổi
YTD

GTVH

(triệu tỷ đồng)

VNALLSHARE

841,18

22,79

2,78%

2,77

VNINDEX

949,94

57,4

6,43%

3,19

VN30

864,24

9,25

1,08%

2,38

Bảng 2: Thanh khoản thị trường bình quân 6 tháng đầu năm 2019

Chỉ số

KLGD khớp lệnh trung bình (triệu cổ phiếu)

Thay đổi
YOY(%)

GTGD khớp lệnh trung bình (tỷ đồng)

Thay đổi
YOY(%)

VNALLSHARE

118,4

-27,60%

2.523

-44,17%

VNINDEX

133,8

-28,89%

2.815

-47,04%

VN30

41,9

-20,13%

1.514

-38,49%

Ghi chú: Dữ liệu đóng cửa tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Bảng 3: Giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài

Chỉ tiêu

Mua

Thay đổi YoY

(%)

Bán

Thay đổi YoY

(%)

Mua-Bán

KLGD (Triệu CP)

2.129,4

-27,68%

1.928,1

-23,88%

201,3

GTGD (nghìn tỷ đồng)

89,9

-46,56%

79,8

-39,84%

10,1

Ghi chú: Dữ liệu lũy kế 06 tháng đầu năm 2019

Hoạt động niêm yết mới và đấu giá

Tính tới ngày 30/6/2019, HOSE đã cấp quyết định niêm yết mới cho 5 doanh nghiệp với tổng khối lượng niêm yết mới đạt 1.916 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị là 19,167 nghìn tỷ đồng. Trong đó có những doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP,  Công ty Cổ phần Viglacera.

Về hoạt động đấu giá, trong 6 tháng đầu năm HOSE đã tổ chức thành công 13 phiên đấu giá với tổng số cổ phần bán được đạt 67,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 7 phiên đấu giá thoái vốn nhà với giá trị cổ phần bán được gần 741 tỉ đồng và 4 phiên đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp với giá trị cổ phần bán được tương đương với 488 tỉ đồng.

 Bảng 4: Cổ phiếu niêm yết mới

Tên

VĐL

(tỷ đồng)

KLNY (triệu CP)

Giá chào sàn (nghìn đồng)

GTVH

(Tỷ đồng)

CTCP ICD Tân Cảng- Long Bình

ILB

245

24,5

22

539

CTCP TMDV TNS Holdings

TN1

133

13,3

30

399

Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP

VGC

4.483,5

448,3

19,9

8.922

Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam - CTCP

HVN

14.182,9

1.418,3

40,6

57.582

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2

TV2

123

12,3

151

1.859

Ghi chú: Dữ liệu 6 tháng đầu năm 2019

Hoạt động nổi bật khác

Ngày 28/6/2019, HOSE đã khai trương giao dịch Chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trong đợt phát hành và niêm yết đầu tiên có 10 mã chứng quyền của 7 tổ chức phát hành được niêm yết và giao dịch trên HOSE, với tổng khối lượng niêm yết đạt 21,9 triệu chứng quyền. Các tổ chức phát hành đầu tiên bao gồm: HSC, VND, BSC, VPS, MBS, KIS, và SSI, đây đều là các công ty chứng khoán uy tín, đủ điều kiện phát hành CW. Trong thời gian tới, sẽ có thêm các chứng quyền bảo đảm tiếp tục được niêm yết và giao dịch trên HOSE.

Về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là một trong những đơn vị vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 30/6/2019 tại HOSE có 377 cổ phiếu, 53 trái phiếu công ty và chính quyền địa phương, 02 chứng chỉ quỹ đóng, 01 chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và 02 chứng chỉ quỹ ETF. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3,2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 94 % vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam.

Mai Hiên