CIC giảm giá thông tin tín dụng lần thứ hai trong năm 2019

Tin tức - Ngày đăng : 09:15, 02/10/2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2019 của CIC, giá các sản phẩm thông tin tín dụng sẽ có mức giảm trung bình 15% so với hiện hành. Trước đó, ngày 17/4/2019, CIC đã giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm thông tin tín dụng. Động thái giảm giá này của CIC được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các TCTD giảm chi phí đầu vào, đồng thời giúp ngân hàng đẩy mạnh hơn việc tra soát TTTD của khách hàng vay.

Đồng hành cùng hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc giảm chi phí hoạt động, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp và cá nhân có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, ngày 30/9/2019 Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTTD về việc giảm giá các sản phẩm thông tin tín dụng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong năm 2019 CIC tiếp tục thực hiện giảm giá sản phẩm dịch vụ; giá các sản phẩm thông tin tín dụng có mức giảm trung bình 15% so với hiện hành. Trước đó, ngày 17/4/2019, CIC đã giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm thông tin tín dụng.

Đặc biệt, CIC vẫn tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi với một số tổ chức như: Quỹ Tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô: áp dụng mức giá bằng 20% so với mức giá sản phẩm tương ứng cung cấp cho tổ chức tín dụng; Ngân hàng Chính sách xã hội: áp dụng mức giá bằng 50% so với mức giá sản phẩm dịch vụ tương ứng cung cấp cho tổ chức tín dụng. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay, ngày 1/10/2019, và thay thế Quyết định số 105/QĐ-TTTD ngày 17/4/2019 của Tổng Giám đốc CIC về mức giá sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng cung cấp cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện có chia sẻ thông tin tín dụng.

Động thái giảm giá này của CIC được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các TCTD giảm chi phí đầu vào, đồng thời giúp ngân hàng đẩy mạnh hơn việc tra soát TTTD của khách hàng vay (KHV) nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, quản trị danh mục KHV, góp phần giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

NN/sbv.gov.vn