Cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam

Ngày đăng : 09:11, 22/11/2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 19/11/2019, đã ban hành Giấy phép số 102/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam.

NHNN quyết định cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/GP-NHNN ngày 19/9/2018 cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam cụ thể như sau:

Tên công ty tài chính: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam; Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty tài chính Lotte; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Lotte Finance Vietnam Co.,Ltd; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: LotteFinance; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tầng 12A, Tòa tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam là 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng) do Công ty Lotte Card Co.,Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty này có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày 29/12/2008.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng theo quy định của pháp luật và của NHNN.

Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN;

Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khá; Phát hành thẻ tín dụng;

Các hoạt động khác: Mở tài khoản tiền gửi tại NHNN; Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hàng; Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định; Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng; Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của NHNN; Đại lý phát hình trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Công ty tài chính TNHH một thành viên Lotte Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 90/GP-NHNN ngày 19/9/2018, kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

Theo sbv.gov.vn