Bản tin quản trị công ty chủ đề “Thực thi vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị”

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 13:33, 29/04/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu giới thiệu thông lệ quản trị công ty (QTCT) tốt đến với các công ty niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Deloitte Việt Nam đồng thực hiện ấn phẩm Bản tin QTCT năm 2020 với chủ đề “Thực thi vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị”.

Thúc đẩy QTCT theo thông lệ tốt là nội dung mà HOSE luôn chú trọng nhằm nâng cao chất lượng công ty niêm yết, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch và hiệu quả. Trong nhiều năm qua, HOSE đã luôn chủ động phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết nhận thức tầm quan trọng của QTCT và việc áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ tốt về QTCT.

 

Nội dung QTCT cũng được HOSE đưa vào nội dung đánh giá tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam (VLCA) từ năm 2018. Năm 2020, các tiêu chí được nâng cao hơn với nguyên tắc chung là hướng đến cách thực hành QTCT quan trọng, thiết yếu, tiệm cận với thông lệ quản trị tốt tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Bản tin QTCT năm 2020 với chủ đề “Thực thi vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị” nhằm trợ giúp các Thành viên HĐQT nâng cao nhận thức về việc lập kế hoạch, đưa công nghệ số và công nghệ nhận thức vào hoạt động doanh nghiệp cũng như đánh giá và giám sát các rủi ro liên quan.

Với sự chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của các chuyên gia quản trị toàn cầu và trong nước, bản tin đề cập đến những vấn đề lớn như quản lý nhân sự và thay đổi văn hóa trong doanh nghiệp – một vấn đề phức tạp đối với các nhà quản lý doanh nghiệp bởi khi áp dụng công nghệ đột phá đồng nghĩa với việc tạo ra thách thức đối với khả năng và kỹ năng của Ban Điều hành trong quá trình giám sát và quản lý rủi ro danh tiếng phát sinh từ công nghệ và chuyển đổi số.

Những nội dung đề cập trong ấn phẩm hy vọng mang lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị những thông tin thực sự hữu ích trong quá trình thực thi vai trò giám sát của mình.

Mai Hiên