Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng : 18:19, 18/05/2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18/5.

Đọc diễn văn tại đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ "cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam".

"Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại", ông nói và nêu rõ "thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức".

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng "dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả, thành tích đã đạt được, ông cho rằng đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, sự bảo thủ, trì trệ; tư duy cục bộ, lợi ích nhóm; sự tha hoá quyền lực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tình trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp về mặt đạo đức và trách nhiệm xã hội... là những thứ giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm, đe dọa vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, vận mệnh của đất nước, dân tộc.

"Những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc nhìn nhận, có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để kiên quyết khắc phục cho bằng được", ông nói.

Nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

"Thời gian qua, trong vô vàn khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị ở nước ta", ông nói.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Theo Tổng bí thư, bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, "đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra".

Trước hết là khắc phục những thách thức, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bảo đảm thật tốt an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; đồng thời phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

"Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trong sáng nay, các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Theo VnExpress

Đoàn Loan