MB dự kiến chi trả cổ tức tối đa 15%

Tin hội viên - Ngày đăng : 17:24, 24/06/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/6/2020, Ngân hàng Quân Đội (MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán HCM và gần 890 cổ đông đại diện cho gần 77,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại Đại hội, Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2019, MB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 10.036 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2018; gia nhập Câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng được kiểm soát dưới 1%. Đóng góp tích cực cho kết quả của toàn tập đoàn, các công ty thành viên năm 2019 có một sự tăng trưởng cao, gấp rưỡi so với 2018, trong đó một số công ty hoạt động vượt trội như Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đạt lợi nhuận 205 tỷ đồng sau 3 năm hoạt động, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đứng thứ 2 toàn ngành về lợi nhuận…

Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT MB: Năm 2019, MB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Năm 2020, trước những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh đã làm hạn chế nhu cầu tín dụng, dịch vụ ngân hàng…ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bênh và nhằm thực hiện phương châm “Củng cố nền tảng và Chuyển dịch số, Tăng trưởng toàn diện, Hiệu quả và Bền vững”, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế duy trì ở mức 90% kết quả đạt được năm 2019, nỗ lực phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế tương đương năm 2019 để hướng đến mục tiêu nằm trong TOP 6 các NHTM có lợi nhuận trước thuế cao nhất thị trường và đạt xếp hạng cao theo quy định của NHNN. Ngân hàng dự kiến mức chi trả cổ tức cho kết quả tài chính năm 2020 tối đa 15%. Đây là nỗ lực của MB nhằm đảm bảo giá trị mang lại cho cổ đông thông qua đảm bảo ổn định mức chi trả cổ tức hàng năm, ngay trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid 19.

Một nội dung đáng chú ý khác, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 24.370 tỷ đồng lên mức 27.987 tỷ đồng (tăng thêm 3.617 tỷ đồng) thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB, dự kiến được thực hiện trong Quý III đến Quý IV/2020. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2020 đến hết Quý I/2021. Nhằm bổ sung nguồn lực chuyên trách thực hiện chức năng giám sát của quản lý cấp cao đối với hoạt động của MB, phù hợp với định hướng của NHNN và thông lệ quản trị tốt, Đại hội cũng thông qua việc tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát lên thành 5 thành viên (chuyên trách) và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Thị An Bình đã trúng cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024; theo đó, bà Bình sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MB và nhận nhiệm vụ mới theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kể từ ngày 24/6/2020.

Quang cảnh Đại hội

Cũng trong ngày 24/6/20204, Hội đồng Quản trị MB thông báo các quyết định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ 2 vị trí chủ chốt khác để nhận các nhiệm vụ quan trọng và nâng cao năng lực quản trị điều hành tại các công ty thành viên theo phân công của HĐQT. Cụ thể, bà Nguyễn Minh Châu - Thành viên cao cấp Ban Điều hành được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ. Ông Uông Đông Hưng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MB để nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC).

Trước đó, MB cũng đã cử nhân sự cấp cao của mình tham gia ứng cử các vị trí Thành viên HĐQT/Thành viên Hội đồng thành viên tại các công ty thành viên. Bà Vũ Thị Hải Phượng - Phó Chủ tịch HĐQT MB được bầu vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc MB giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (MBAMC), ông Lê Viết Hải - Thành viên HĐQT MB giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Thanh Lịch