Ngân hàng Kookmin được thành lập chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh

Ngày đăng : 08:37, 17/07/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Giấy phép số 418/GP-HCM về việc thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cho phép Ngân hàng Kookmin, quốc tịch Hàn Quốc, có trụ sở chính tại 26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, thành phố Seoul, Hàn Quốc được cấp đổi Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/GP-NHNN ngày 19/01/2011 đã cấp cho Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh như sau:

Tên chi nhánh: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Kookmin Bank – Ho Chi Minh City Branch; Tên viết tắt: KB HCMC; Tên giao dịch: KookminBank – Ho Chi Minh City Branch; Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vốn được cấp của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là 100.000.000 USD (bằng chữ: Một trăm triệu đô la Mỹ).

Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là 99 năm kể từ ngày 19/01/2011.

Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động sau:

(i) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;

(ii) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay, chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước;

(iii) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;

(iv) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

(v) Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

(vi) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;

(vii) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;

(viii) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;

(ix) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;

(x) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;

(xi) Dịch vụ môi giới tiền tệ;

(xii) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN;

(xiii) Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN;

(xiv) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN;

(xv) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN;

(xvi) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thu Trang