Giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tin tức - Ngày đăng : 10:05, 24/10/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ thông qua nội dung Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trong tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 đến 2020. 

Theo đó, đối với các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn, điều chỉnh giảm gần 671 tỉ đồng. Đối với các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, điều chỉnh tăng gần 529 tỉ đồng.

Đồng thời, gần 681 tỉ đồng được điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đối với các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

T.C