Tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đạt trên 12,9 triệu tỷ đồng

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 15:35, 06/11/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu thống kê vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cho biết, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến ngày 31/8/2020 đạt 12.927.412 tỷ đồng, tăng 2,77% so với cuối năm 2019.

Theo công bố, nhóm ngân hàng TMCP dẫn đầu với tổng tài sản đạt 5.472.171 tỷ đồng, tăng 4,98% so với thời điểm cuối năm 2019.

Nhóm NHTM Nhà nước (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, CBBank, GPBank, Oceanbank) có tổng tài sản đạt 5.387.509 tỷ đồng, giảm 0,96% so với thời điểm cuối năm 2019.

Trong 8 tháng năm 2020, nhóm ngân hàng Liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản đạt 1.444.401 tỷ đồng, tăng 7,32%.

Tổng tài sản của nhóm công ty tài chính, cho thuê đạt 208.046 tỷ đồng, 1,36%.

Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, ghi nhận mức tăng trưởng tổng tài sản lần lượt 19,23%, 9,14%, 10,63%.

Hình minh họa

Về vốn điều lệ. Nhóm ngân hàng TMCP tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn điều lệ của cả nhóm đạt 290.106 tỷ đồng, tăng 1,90% so với thời điểm cuối năm 2019.

Do gặp nhiều khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ, cho nên tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ của nhóm NHTM nhà nước chỉ ở mức 0,03%, thấp nhất trong các nhóm TCTD được NHNN thống kê. Tính đến hết tháng 8/2020, vốn điều lệ của nhóm NHTM Nhà nước đạt 150.198 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng Liên doanh, nước ngoài có tổng vốn điều lệ đạt 128.181 tỷ đồng, tăng 6,14%...

Tính chung 8 tháng năm 2020, vốn điều lệ của toàn hệ thống các TCTD đạt 627.644 tỷ đồng, tăng 2,51% so với cuối năm 2019.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của toàn hệ thống tính đến hết tháng 8/2020 đạt 26,16%, trong đó: Nhóm NHTM Nhà nước có tỷ lệ là 29,98%; nhóm NHTM cổ phần là 28,84%; nhóm công ty tài chính, cho thuê là 34,58%...

Còn tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi toàn hệ thống đạt 72,54%, trong đó: Nhóm NHTM Nhà nước có tỷ lệ là 82,04%; nhóm NHTM cổ phần là 71,68%%; nhóm ngân hàng Liên doanh, nước ngoài đạt 36,81%...

Về Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN cho biết, đến hết tháng 8/2020, nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN có tổng vốn tự có đạt 826.379,8 tỷ đồng và CAR đạt 11,67%, trong đó: Nhóm NHTM Nhà nước có tổng vốn tự có đạt 212.796,6 tỷ đồng và CAR đạt 9,71%; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn tự có đạt 416.471,9 tỷ đồng và CAR đạt 10,75%; nhóm ngân hàng nước ngoài có tổng vốn tự có đạt 197.111,3 tỷ đồng, CAR đạt 19,37%.

Tổng vốn tự có và CAR của nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 22/2019/TT-NHNN lần lượt là

269.895,74 tỷ đồng và 10,61%, trong đó: Nhóm NHTM Nhà nước có tổng vốn tự có đạt 201.256,43 tỷ đồng, CAR đạt 10,52%; nhóm NHTM Cổ phần có tổng vốn tự có đạt 57.280,62 tỷ đồng, CAR đạt 9,80%; nhóm ngân hàng nước ngoài có tổng vốn tự có đạt 7.284,55 tỷ đồng, CAR đạt 29,86%...

Đối với nhóm TCTD áp dụng Thông tư 36/2014/TT-NHNN (công ty tài chính, cho thuê tài chính) có tổng vốn tự có đạt 41.494,2 tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2019; CAR đạt 20,07%.

Ngô Hải