Tháng 10, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục chậm lại

Ngày đăng : 14:03, 20/11/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 10/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ công bố thông tin qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký.

Tổng giá trị phát hành thành công đạt 9.500 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1.000 tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.265 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 10 tháng đầu năm 2020 là 223 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm.

Giá trị phát hành của công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 10/2020, có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Trong tháng 10, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành mua lại trái phiếu như CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, CTCP Đầu tư phát triển BĐS TNR Holdings Việt Nam, CTCP Thiết bị điện Gelex…

Đây là tháng thứ 2 giảm liên tiếp sau khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực. Trước đó, báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ là 10.905 tỷ đồng, giảm 75% với 27 đợt phát hành của 14 doanh nghiệp.

Được biết, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP đã nâng cao tiêu chuẩn, giới hạn về phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành và tính ổn định của thị trường.

Với Nghị định này, từ 1/9/2020, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng nhiều yêu cầu: dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất được cấp thẩm quyền phê duyệt; Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước 6 tháng. Doanh nghiệp phải ký hợp đồng tư vấn phát hành với tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành...

 

Hoàng Duy