Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 226.197 tỷ đồng

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 09:23, 22/01/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 233.426 tỷ đồng và tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 226.197 tỷ đồng, lần lượt tăng 21.532 tỷ đồng và tăng 19.391 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76%/tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,21%/tổng dư nợ.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo phiên họp

Số liệu trên được đưa ra trong phiên họp thường kỳ quý IV/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa tổ chức. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng chủ trì cuộc họp.

Số liệu tổng kết đưa ra tại cuộc họp cho thấy, đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 233.426 tỷ đồng, tăng 21.532 tỷ đồng so với năm 2019. Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 20.315 tỷ đồng, tăng 4.881 tỷ đồng so với năm 2019.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 31/12/2020 đạt 226.197 tỷ đồng, tăng 19.391 tỷ đồng so với cuối năm 2019, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 194.405 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (+8%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm dư nợ đạt 166.818 tỷ đồng, chiếm 73,7% tổng dư nợ.

Riêng chương trình cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, NHCSXH đã giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng thực hiện. Đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76%/tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,21%/tổng dư nợ.

Với mạng lưới Điểm giao dịch xã hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn phủ khắp toàn quốc của NHCSXH, năm 2020, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 361 nghìn lao động, giúp hơn 5,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 44,6 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 17,3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 6,2 nghìn căn nhà ở xã hội...

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị cho rằng, năm 2020 NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Toàn cảnh phiên họp

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ những năm 2021 và các ý kiến thống nhất của các Ủy viên HĐQT, phát biểu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT NHCSXH ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo của Ban điều hành; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với hoạt động của NHCSXH trong năm 2020.

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021, Thống đốc yêu cầu NHCSXH tập trung xây dựng kế hoạch tín dụng, tài chính và xây dựng cơ bản năm 2021, giai đoạn 2021-2023 và 5 năm (giai đoạn 2021-2025); Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược để thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Các đơn vị trong hệ thống tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Chủ động làm việc với các Bộ, ngành trong việc nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống; Tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế...

Thống đốc cũng yêu cầu NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách; công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và các cơ quan chức năng, đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống hiệu quả, an toàn.

P.V