Clever Group niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 16:32, 23/02/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/2/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết và đưa hơn 18 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Clever Group (mã ADG) vào giao dịch.

Ông Nguyễn Khánh Trình, Chủ tịch Công ty cổ phần Clever Group thực hiện nghi thức đánh cồng

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu ADG đạt hơn 180 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 64.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Công ty Cổ phần Clever Group (Clever Group) được thành lập vào tháng 8/2008, với vốn điều lệ ban đầu là 400 triệu đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đạt trên 180 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của Clever Group là dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính, quảng cáo và hoạt động tư vấn quản lý.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất trong bản cáo bạch, doanh thu thuần của Clever Group năm 2018, 2019 lần lượt đạt hơn 335 tỷ và 362 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 20 tỷ và 40 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 247 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng.

Việc đưa chứng khoán lên niêm yết trên HOSE sẽ mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp: lợi thế tiếp cận vốn, nâng cao uy tín và thương hiệu... Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE cho biết sẽ luôn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán, tham dự các chương trình đào tạo và cập nhật các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty, phát triển bền vững .

M.Hiên