Đại hội đồng cổ đông thường niên Bac A Bank 2021: thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 7.531 tỷ đồng

Tin hội viên - Ngày đăng : 20:32, 28/04/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/4/2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Cửa Lò, Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Bac A Bank năm 2021

Theo Báo cáo của Ban Điều hành trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; BAC A BANK đã hoàn thành tổng thể Đề án Tái cơ cấu giai đoạn phát triển 2016 – 2020 với phương án được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, kết quả hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu và một số mục tiêu quan trọng. Với những khó khăn về môi trường kinh doanh do tình hình đại dịch COVID - 19, BAC A BANK đã có sự điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp và đạt được kết quả ấn tượng. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đều đạt và vượt mức đề ra: Tổng tài sản 117.300 tỷ đồng đạt 101,5% kế hoạch; Vốn điều lệ tăng 7.085 tỷ đồng; Huy động vốn đạt 102,9% kế hoạch; Dư nợ tín dụng đạt gần 100% kế hoạch; Nợ xấu ở mức thấp 0,79% thấp hơn kế hoạch 1,5%. Lợi nhuận đạt 104% kế hoạch. Tính đến hết ngày 31/12/2020, BAC A BANK có mạng lưới giao dịch đạt 146 điểm giao dịch gồm 01 Hội sở chính, 44 chi nhánh và 100 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Năm 2021 là năm bắt đầu giai đoạn phát triển 2021 - 2025, BAC A BANK sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả. Tháng 3/2021, BAC A BANK chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc đưa cổ phiếu BAB niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán chính thức và đúng lộ trình nhằm khẳng định uy tín, vị thế của BAC A BANK trên thị trường, gia tăng lợi ích cho cổ đông, tiếp cận thêm một kênh huy động vốn dài hạn, minh bạch hóa thông tin, gia tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng tiếp cận các nhà đầu tư mới. Đây là một tiền đề để BAC A BANK tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ toàn diện trong giai đoạn sắp tới. 

Các cổ đông biểu quyết

 

Những tác động của dịch COVID-19 kéo dài trong năm 2021 sẽ tạo ra những thách thức mới đòi hỏi các bước đi thận trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, BAC A BANK đang chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp trong giai đoạn mới. Các hoạt  động được chú trọng như: phát triển ngân hàng số, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng thu nhập thuần, nâng cao chất lượng nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống, chuẩn bị các bước để triển khai theo kế hoạch phát triển mạng lưới, tiếp tục đầu tư để phát triển hệ thống công nghệ thông tin, duy trì hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật, nâng cao công tác quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ… Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh so với năm 2020 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,0%; vốn điều lệ tăng 6,3%; tiền gửi khách hàng tăng 8,0%; dư nợ cho vay tăng 11,0%; thu từ dịch vụ 105 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng; số điểm giao dịch tăng thêm 09 điểm.

Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 446 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 44,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cp, với tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 6,3%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2020, sau khi đã trích lập các quỹ. Số vốn điều lệ tăng thêm là 446 tỷ đồng, được dự kiến phân bổ sử dụng một phần cho việc tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, một phần cho việc xây dựng và phát triển mạng lưới giao dịch, phần còn lại để cấp tín dụng cho các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chiến lược phát triển của Ngân hàng. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng từ 7.085 tỷ đồng lên mức 7.531 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng vốn này, BAC A BANK đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 19,66% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ ROA và ROE được lần lượt dự kiến ở mức 0,6%-0,7% và 8%-9%.

Cũng trong Đại hội, các cổ đông đã nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cũng như sôi nổi thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2021 như: Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu an toàn hiệu quả của NHNN; Công tác điều hành lãi suất huy động và cho vay đảm bảo tính cạnh tranh; Định hướng cơ bản trong đề án Tái cơ cấu Ngân hàng 2021-2025,…

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bac A Bank trả lời các câu hỏi của cổ đông

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc Thường trực BAC A BANK đã thay mặt Ban điều hành lần lượt trả lời các câu hỏi của cổ đông và nhận được sự đồng thuận cao của cổ đông; khẳng định niềm tin của cổ đông vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng. Trong đó, BAC A BANK luôn giữ quan điểm thận trọng trong kinh doanh, đưa mục tiêu an toàn hiệu quả, yêu cầu kiểm soát rủi ro lên hàng đầu. Bên cạnh thế mạnh nổi bật là tư vấn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; BAC A BANK chủ trương đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ đặc biệt là phát triển Ngân hàng số, trước mắt trong năm 2021 là xây dựng một hệ thống Kiosk Banking để đáp ứng sự phát triển của dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm hướng đến việc phục vụ khách hàng tốt hơn và thuận tiện nhất.

Cũng trong sự kiện này, bà Thái Hương - Tổng Giám đốc BAC A BANK đã chia sẻ và cam kết với các cổ đông về: những chỉ số về an toàn vốn, chỉ số về lợi nhuận, chỉ số thu dịch vụ cũng như giá trị sinh lời của ngân hàng để phát triển bền vững, luôn bám chặt quy định chung và nâng cao hiệu quả kinh doanh để không phụ kỳ vọng của cổ đông. Với định hướng phát triển đúng đắn, bà tin rằng BAC A BANK sẽ nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm tới cùng các bước đi vững chắc như: ưu tiên mở chi nhánh tại những nơi có dự án lớn; phát triển mạnh theo hướng ngân hàng số, từng bước phục vụ thể hệ trẻ, đáp ứng kịp xu thế của thời đại. Đối với hoạt động tư vấn đầu tư, BAC A BANK sẽ tập trung tư vấn cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng/ dưỡng lão; mở rộng sang các dự án thuộc nhóm thực phẩm sạch ngoài sữa, gạo… tiến tới hoàn chỉnh việc xây dựng bếp ăn cho người Việt, từ đó vừa góp phần chia sẻ với người nông dân về đầu ra và nguồn thu. Trong vòng 5 năm tới, BAC A BANK sẽ chú trọng tư vấn đầu tư cho các dự án về phát triển hệ thống thảo dược, đông y, giúp chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Bac A Bank phát biểu

Bà cũng thể hiện mong muốn rằng các cổ đông mới có thể lắng nghe và thấu hiểu dần tầm nhìn của Ngân hàng, tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu. "Các cổ đông lâu năm hoàn toàn có thể tự hào về Ngân hàng, bởi bên cạnh mục đích lợi nhuận, chúng ta đã và đang đóng góp vào việc xây dựng một Ngân hàng toàn dân, đồng hành với các thế hệ khách hàng tạo dựng nền móng vững chắc cho một tương lai và cuộc sống hạnh phúc", bà Thái Hương nói.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của BAC A BANK đã được tổ chức thành công và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.

Trà My