Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, sàn bất động sản báo cáo định kỳ

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 14:14, 05/05/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - UBND quận, huyện, xã, phường, chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản… trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp về việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 6/5/2021, UBND quận, huyện, xã, phường; chủ đầu tư các dự án bất động sản và sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn phải thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các dự án bất động sản phải báo cáo bao gồm Dự án phát triển nhà ở; Đất nền để xây dựng nhà ở (đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ); Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê; Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; Nhà ở riêng lẻ.

Ảnh minh họa

Chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm cung cấp các thông tin, dữ liệu theo quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều 13 Chương III Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê Hà Nội có trách nhiệm báo cáo số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp các chương trình điều tra, thống kê về dân số và nhà ở gửi về Sở Xây dựng chậm nhất là 15 ngày, kể từ khi các kết quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, thống nhất và kịp thời của nội dung báo cáo.

Theo UBND thành phố Hà Nội, công tác phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước; công bố các chỉ tiêu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Minh Hoàng