Thu nợ thuế ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 17:20, 24/05/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thống kê của Tổng cục Thuế, trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, bằng 36,9% chỉ tiêu thu nợ giao, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Trong số thu nợ thuế nói trê, có 7.478 tỷ đồng thu bằng biện pháp quản lý nợ và 7.478 tỷ đồng thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 ước là 113.512 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 là 103.144 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế ước tính, nợ thuế có khả năng thu là 57.336 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 19.829 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là là 25.978 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ do cơ quan thuế các cấp tăng cường thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) là 8.691 tỷ đồng, tăng 31,8% so cùng kỳ.

Tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 1.677 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, giảm 11,5% so với thời điểm ngày 31/3/2021.

Bùi Trang