Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được 4.168 tỷ đồng

Tin tức - Ngày đăng : 15:21, 08/06/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, tính đến thời điểm 11h ngày 8/6/2021 đã có 231.471 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị 4.168 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, còn có 3.252,8 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Tổng số tiền đóng góp và cam kết là 7.420,8 tỷ đồng.

Đến nay, Quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 3 Ngân hàng thương mại. Cụ thể:

Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR);

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR);

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 Việt Nam, hàng ngày, Quỹ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bùi Trang