Số thu thoái vốn Nhà nước giữ nguyên là 2.165 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 08:34, 23/06/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 5/2021 Nhà nước không thoái vốn doanh nghiệp nào.

 

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng. Thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị còn lại với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Như vậy, về công tác thoái vốn, trong tháng 5 Nhà nước không thoái vốn thêm doanh nghiệp nào so với tháng 4. Số thu về đến hết tháng 5 vẫn giữ nguyên là 2.165 tỷ đồng so với lũy kết 4 tháng đầu năm.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào Ngân sách năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong tháng 5/2021 Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán năm 2021. Thực hiện các công tác quản lý, giám sát thường xuyên đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Hỗ trợ phương thức báo cáo, công bố thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Tính đến hết tháng 5, chỉ số VN-Index đạt 1.328,05 điểm, tăng 7,2% so với cuối tháng trước và tăng 20,3% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.440 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cuối năm 2020, tương đương 102,3% GDP.

Bùi Trang