NCB được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng

Tin hội viên - Ngày đăng : 14:34, 07/07/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 4737/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Hình minh họa

Theo đó, NHNN chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông NCB thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/02/2021.

NHNN yêu cầu: NCB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Thông báo bằng văn bản và có cách thức phù hợp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần của NCB cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2021 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.500 tỷ đồng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính, ưu tiên xử lý các tồn tại tài chính, trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, không sử dụng vào các mục đích cấp tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro, bất động sản.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đại diện lãnh đạo NCB cho biết ngân hàng sẽ tăng vốn lên hơn 7.000 tỷ đồng từ việc chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng giá trị chào bán tương đương 1.500 tỷ đồng và phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2021,  lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng 3,2 lần so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay của NCB tăng gần 1,3% so với đầu năm. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

P.V