Hà Nội công khai danh sách gần 1.000 doanh nghiệp nợ thuế

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 08:16, 23/07/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cục thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 916 người nộp thuế (doanh nghiệp) liên quan tới việc nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất.

Tổng số nợ thuế tính đến thời điểm ngày 31/5/2021 là gần 400 tỷ đồng, trong đó 17 doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu với số nợ 94,3 tỷ đồng; 734 doanh nghiệp nợ thuế phí và tiền chậm nộp liên quan với số nợ 260,931 tỷ đồng và 165 doanh nghiệp thuộc diện nợ khó thu với số nợ 42,157 tỷ đồng.

Trong danh sách này có các doanh nghiệp công khai nợ thuế lần đầu như Công ty Cổ phần SIC (28,4 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Việt (18,7 tỷ đồng); Công ty MEINHARDT International PTE LTD (14,3 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đông Hải (7,7 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Nội - ME (5,9 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Nam Thăng Long (4,9 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Trường Linh (5,2 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Thang máy TID (4,5 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Trung Hoa (4,4 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (3,5 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Nam Hà Nội (3,3 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hải Phát (3,3 tỷ đồng)...

Cục Thuế Hà Nội cũng công bố danh sách nợ thuế thuộc diện nợ khó thu, đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Viễn Thông (8,9 tỷ đồng); Công ty TNHH Du lịch giải trí Thùy Linh (4,9 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng TDC Hà Nội (3 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Sinh thái Thăng Long Ngàn Năm (2,6 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Hưng Hải (2,1 tỷ đồng)...

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng đã công khai 87 đơn vị đã nộp hết nợ trong năm 2021, thời điểm rà soát ngày 6/7, với tổng số tiền nợ hơn 11 tỷ đồng.

Trước đó tháng 5/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai lần đầu đối với 1.936 doanh nghiệp với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là 743.985 triệu đồng, trong đó có 945 doanh nghiệp có số nợ thuế khó thu với tổng số tiền là 102.283 triệu đồng.

M.H