Thay thế Thông tư 22 để đảm bảo hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững

Ngày đăng : 06:56, 07/09/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 7/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN và Thông tư số 15/2018/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Tham dự tọa đàm trực tuyến có ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách Tiền tệ, Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Pháp chế Ngân hàng, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách - Hiệp hội Ngân hàng, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thành viên CLB Pháp chế Ngân hàng, nhóm Công tác Ngân hàng nước ngoài (VBF) và các thành viên.

Được biết, Thông tư số 22 được ban hành từ năm 2016 và đã được sửa đổi bổ sung một lần bằng Thông tư số 15 (năm 2018). Từ đó đến nay, các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các TCTD đã có nhiều thay đổi. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là TCTD) mua, bán trái TPDN (không bao gồm trái phiếu do TCTD phát hành) thay thế Thông tư số 22 và Thông tư số 15.

Theo NHNN, Dự thảo Thông tư quy định việc TCTD mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa Thông tư số 22/2016/TT-NHNN, Thông tư 15/2018/TT-NHNN và bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các TCTD nhằm bảo đảm kiểm soát hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các TCTD phát triển lành mạnh, bền vững. Đồng thời, bổ sung nội dung quy định về hoạt động mua TPDN giữa các TCTD và hoạt động bán TPDN của các TCTD để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mua, bán TPDN của các TCTD, qua đó quản lý các hoạt động này thống nhất với các hoạt động cấp tín dụng khác.

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 14 Điều quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc, điều kiện mua, bán TPDN; trách nhiệm của TCTD khi thực hiện mua, bán TPDN; giới hạn mua TPDN; hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua TPDN; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp…

Nhận thấy nội dung Thông tư ảnh hưởng đến hoạt động của các TCTD đồng thời căn cứ đề nghị của các hội viên, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức tọa đàm trực tuyến để các hội viên có thể tham gia góp ý với dự thảo Thông tư, trao đổi về một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan soạn thảo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động.

Bùi Trang