Bị đơn giấu địa chỉ, Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết vụ kiện

Ngày đăng : 08:21, 10/09/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao, trường hợp người khởi kiện đã cung cấp đúng địa chỉ ghi trên giao dịch, hợp đồng mà người bị kiện đi khỏi nơi cư trú thì Tòa án vẫn thụ lý đơn kiện.

Thông thường, trường hợp khách hàng không trả nợ, không hợp tác để thanh toán khoản nợ, ngân hàng có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, khi ngân hàng khởi kiện thì có trường hợp bị đơn đã đi khỏi nơi cư trú dẫn đến vụ kiện bị kéo dài phát sinh nhiều vướng mắc. Chẳng hạn, trường hợp người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở của người bị kiện, người có quyền lợi liên quan theo địa chỉ ghi trong giao dịch, hợp đồng bằng văn bản thì Tòa án có phải yêu cầu bổ sung văn bản xác minh nơi cư trú của người bị bệnh, người liên quan rồi mới thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án không thể tống đạt được văn bản tố tụng cho bị đơn, người liên quan theo địa chỉ ghi trong giao dịch, hợp đồng do nguyên đơn cung cấp, Tòa án tiến hành xác minh tại địa phương thì bị đơn đã đi khỏi nơi cư trú. Trường hợp này Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án hay tiếp tục giải quyết?     

Trước vướng mắc này, vừa qua, Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản 02 giải đáp một số vướng mắc trong xét xử trong đó có hướng dẫn nội dung này. Theo đó, Tòa án nhân dân Tối cao cho biết Điểm e Khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người liên quan cố tình giấy địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự về trả lại đơn kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án quy định địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người liên quan được xác định như sau nếu người bị kiện, người liên quan là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống thì nơi cư trú của họ là địa chỉ chỗ ở hợp pháp thường trú hoặc tạm trú hoặc đang sinh sống theo quy định của Luật cư trú.

Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP quy định người khởi kiện đã cung cấp địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi có trụ sở của người bị kiện, người liên quan cho Tòa án tại thời điểm nộp đơn khởi kiện theo đúng quy định mà được cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận hoặc có căn cứ khác chứng minh rằng đó là địa chỉ của người bị kiện, người liên quan thì được coi là đã ghi đúng địa chỉ.

Khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP quy định trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ của người bị kiện, người liên quan thì Tòa án phải nhận đơn khởi kiện và xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

Căn cứ trên các quy định, người khởi kiện đã ghi đúng, đầy đủ địa chỉ người bị kiện, người liên quan theo địa chỉ ghi trong giao dịch, hợp đồng thì Tòa án phải thụ lý vụ án và không được yêu cầu người khởi kiện cung cấp bổ sung văn bản xác minh nơi cư trú của bị đơn, người liên quan.

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án mà không tống đạt được văn bản tố tụng, xác minh tại địa phương thì họ đã đi khỏi nơi cư trú 6 tháng trước thì xác định đây là trường hợp người bị kiện, người liên quan giấu địa chỉ. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung mà không ra quyết định đình chỉ vụ án.

Bùi Trang