Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VVMI chuyển hướng sang bất động sản

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 19:41, 20/09/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau khi Nhà nước thoái hết 51% vốn, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng VVMI (mã chứng khoán DXD) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để đổi tên công ty, sửa Điều lệ, chú trọng ngành nghề kinh doanh bất động sản và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng VVMI vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó ngày họp dự kiến chuyển thành 24/9/2021.

Được biết, trước đây, cổ đông Nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc làm đại diện, nắm giữ 51% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng VVMI. Vào tháng 6/2021, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB) đã có nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn bán toàn bộ 520.047 cổ phần với giá khởi điểm 19.433 đồng/cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Đến ngày 13/7/2021, có giao dịch khớp lệnh 520.047 cổ phần với giá 19.500 đồng/cổ phiếu.

Sau khi Nhà nước thoái vốn, công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông bất thường để bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, biểu quyết đổi tên công ty thành Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh, sửa đổi Điều lệ công ty (ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; chi tiết: kinh doanh nhà ở). Đồng thời, công ty dự kiến biểu quyết hủy tư cách công ty đại chúng của công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với lý do vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng.

Theo thông tin do công ty công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm các ứng viên bà Phạm Thị Thanh Thủy, ông Đoàn Đình Chiến, bà Trần Thị Huê, ông Vũ Văn Thái, ông Nguyễn Văn Út.  

Tuy chỉ có vốn điều lệ 10,1 tỷ đồng, nhưng công ty đang quản lý và sử dụng một số miếng đất mặt đường lớn. Trong đó có 4.074 m2 ở Hà Nội (gồm 1.504 m2 đất tại tổ 20 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang sử dụng làm trụ sở, 2.570 m2 tại Tổ 21 thị trấn Đông Anh, Hà Nội đang sử dụng làm kho xưởng), 252 m2 ở phường Quán Triều, TP Thái Nguyên và 456 m2 ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đều đang dùng làm kho.

Công ty được cổ phần hóa năm 2000 với vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng và sau nhiều lần tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ khá cao, đến nay vốn điều lệ đạt 10,19 tỷ đồng. Tại thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom vào năm 2020, công ty có 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc nắm giữ 51% vốn và ông Lê Trung (trú tại phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội) nắm giữ 8% vốn điều lệ.

Bùi Trang