Vietbank bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc mới

Ngày đăng : 21:33, 17/10/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Vietbank có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc.

 


Trước đó, Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank được liên tục, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 16/10/2021 cho đến khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Hữu Trung có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, chứng từ từ nhân sự tiền nhiệm, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm và hưởng các quyền lợi theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế và các quy định nội bộ của Vietbank. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông được Đại hội bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và được Hội đồng quản trị Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Vietbank cũng có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc qua Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng từ ngày 16/10/2021.

Bùi Trang