Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia

Ngày đăng : 17:22, 01/11/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế tiền kỹ thuật số quốc gia.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1813/QĐ-TTg về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của CMCN 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hoá các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Một trong những nội dung tại Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao trong năm 2022 phải hoàn thành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Điều này nhằm quản lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai các mô hình hợp tác, kinh doanh mới trong cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo việc áp dụng phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều nội dung khác được đề cập trong đề án nhằm mục tiêu tới cuối 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Trong 5 năm tới, làm sao để 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%...

Trước đó hồi cuối tháng 6/2021, Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước "nghiên cứu, xây dựng và thí điểm "tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain" từ năm 2021 đến 2023. Như vậy tới nay, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị chủ trì nghiên cứu đồng thời "tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain" (thường được gọi là tiền mã hóa) và tiền kỹ thuật số quốc gia neo theo tiền đồng pháp định.

Xem chi tiết Quyết định 1813/QĐ-TTg tại đây

M.H