Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 đã chi 7.134,1 tỷ đồng

Ngày đăng : 14:10, 08/11/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo cập nhật của Bộ Tài chính, tính đến ngày 4/11/2021, tổng số huy động vào Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 đạt 8.795,1 tỷ đồng bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Tổng số chi từ Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng. Có 563.208 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

 

Bộ Tài chính cho biết, về nguồn thu của Quỹ Vắc –xin phòng COVID-19, hiện Quỹ tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước qua tài khoản tại 7 ngân hàng. Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.

Trong tháng 10/2021, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã tổ chức 1 buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ của các tổ chức cá nhân bao gồm 9 nhà tài trợ với số tiền ủng hộ là 3,2 tỷ đồng và 46.000 USD. 

Tính đến 17h00 ngày 4/11/2021, tổng số huy động đạt 8.795,1 tỷ đồng bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Có 563.208 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ. Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ hàng ngày, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin KBNN. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng số chi từ Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng, trong đó chi mua vắc-xin 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng. Số dư Quỹ cuối ngày 4/11 là 1.661 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.    

Về Báo cáo tài chính, định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC. Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm: số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6,7,8 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bùi Trang