SHB thông báo thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu

Ngày đăng : 14:30, 20/11/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn năm 2021.

 

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện: 100:28 (1 cổ phiếu đang sở hữu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 28 cổ phiếu mới). Giá phát hành: 12.500 đồng/1 cổ phiếu.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm từ ngày 19/11/2021 đến ngày 8/12/2021.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua (trong trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua): từ ngày 19/11/2021 đến ngày 3/12/2021.

Quyền mua được chuyển nhượng  duy nhất 1 lần (không chuyển nhượng cho bên thứ ba).

PV