Ngân hàng Nhà nước đã giảm 10,02% biên chế công chức hành chính và 10,08% biên chế sự nghiệp

Ngày đăng : 09:38, 03/12/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/12/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã làm việc với Ban cán sự (BCS) Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn Khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn; ông Nguyễn Trọng Thừa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía NHNN có bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; ông Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN; cùng các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo một số đơn vị của NHNN có liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc quản lý và quyết định biên chế do Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Để tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định những vấn đề về biên chế, cán bộ, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế. Ban Chỉ đạo cũng tổ chức các đoàn công tác đi các địa phương, bộ, ngành Trung ương, trong đó có NHNN để khảo sát công tác quản lý biên chế.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Bán Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN phát biểu tại buổi làm việc

Trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, ông Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, NHNN đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trình ban hành 2 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 Thông tư của NHNN, 7 Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng/Thống đốc NHNN, 12 Quy chế nghiệp vụ và 23 Kế hoạch, Chương trình hành động và văn bản khác của Bán Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để triển khai trong hệ thống các đơn vị thuộc NHNN.

Về biên chế, trong giai đoạn 2015-2021, NHNN đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm biên chế của Đảng, Chính phủ; thực tế NHNN đã giảm 10,02% biên chế công chức hành chính và 10,08% biên chế sự nghiệp.

Về tổ chức bộ máy: Tương tự như vấn đề biên chế, trong giai đoạn 2015-2021 cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN đã được tinh gọn, cơ cấu lại theo hướng hợp lý hơn; trong đó, NHNN đã giảm 18% số lượng Phòng trong các đơn vị thuộc NHNN, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã giảm từ 11 đầu mối xuống còn 8 đầu mối và giảm 38% số Phòng trong các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH.

Ông Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cho biết, NHNN có điểm đặc thù khác biệt nhất định so với các Bộ, cơ quan ngang bộ khác: NHNN vừa là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; đồng thời, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, NHNN nhận thấy trong thời gian vừa qua đối tượng quản lý và khối lượng công việc của NHNN tăng trưởng ở quy mô rất lớn. Với vai trò là Ngân hàng Trung ương, đối chiếu với thông lệ quốc tế, NHNN là Ngân hàng Trung ương hoạt động “đa mục tiêu” với đa dạng các nhiệm vụ như: ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đó, Ban Cán sự Đảng NHNN nhất quán trong cả nhận thức và hành động để thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của Đảng, Chính phủ; đồng thời nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn Khảo sát ghi nhận, đánh giá cao công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của NHNN thời gian qua.

Nhất trí với báo cáo trình bày của Phó Thống đốc Đào Minh Tú về tinh giản bộ máy, quá trình làm có nhiều đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hiệu quả chất lượng cán bộ, công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính ngành Ngân hàng luôn đi đầu trong các bộ ngành, nhiều năm liền đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính.

Về những việc sắp tới, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị tiếp tục thực hiện các chủ trương đã được ghi trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đối với kiến nghị của NHNN, đồng chí cho biết Đoàn khảo sát ủng hộ và sẽ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

P.V