Cho phép khám bệnh, chữa bệnh từ xa với người mắc COVID-19

Ngày đăng : 15:35, 03/01/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 nhằm kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội năm 2022, Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, cụ thể hóa Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời là cơ sở pháp lý nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong thời gian tới khi thống nhất chủ trương chuyển hướng phòng, chống dịch sang phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phòng ngừa chủ động từ sớm, từ xa.

Nghị quyết gồm 9 điều gồm Điều 1, Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Điều 2, Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19; Điều 3, Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Điều 4, Về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19; Điều 5, Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19; Điều 6, Việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch COVID-19; Điều 7, Bình ổn giá trang thiết bị y tế; Điều 8, Về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Điều 9, Về hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, Điều 4, qui định về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19. Theo đó việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phải trả theo quy định do nguyên nhân bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Chính phủ. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân do chính quyền địa phương cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị COVID-19 được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này theo mức thanh toán của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng cao nhất đóng trên địa bàn.

Đặc biệt, Điều 5 của Nghị quyết cho phép việc khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19. Theo qui định tại điều này thì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện bằng việc người hành nghề ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này phối hợp với người hành nghề ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh thông qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác có ứng dụng công nghệ thông tin; người hành nghề và cơ sở thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán, chỉ định, thực hiện phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải được thực hiện bởi người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động và đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng thông tin. 

Một vấn đề cũng được quan tâm, qui định trong Điều 8 là chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẽ được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước chi trả phần còn lại; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch COVID-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian điều trị COVID-19.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/12/2021, trong đó, các quy định tại Điều 3, 4, 8 của Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

T.S