Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, Bộ Tài chính yêu cầu tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngày đăng : 15:16, 12/01/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 13 /2021/UBTVQH về giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

 

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14. Trong đó quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/0/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít. Như vậy, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 50% đến hết năm 2022.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục thuế, các cục hải quan thực hiện tốt Nghị quyết, chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế suất mới để người nộp thuế kê khai thuận lợi, đúng quy định.

Tổng cục Thuế cũng có văn bản yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục thuế trên địa bàn kịp thời triển khai áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Tuy nhiên, theo dự báo, trong năm 2022, ngành hàng không tiếp tục chịu tác động của dịch COVID-19 với những diễn biến khó lường, thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước nhưng còn nhiều khó khăn, riêng thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để có thể phục hồi.

Việc giảm 30% so với mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ tháng 7/2020 đến hết năm 2021 đã góp phần giảm giá nhiên liệu bay, giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không để bù đắp một phần chi phí. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế qua giảm thuế bảo vệ môi trường trong năm 2021 là rất nhỏ do số lượng chuyến bay được vận hành không đáng kể.

Vì vậy, ngành hàng không cần tiếp tục được hỗ trợ trong năm 2022 với mức độ cao hơn để giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động, tăng cường khả năng phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường trong năm 2022 là giải pháp phù hợp với chủ trương về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau dịch.

Tác động giảm thu đối với ngân sách Nhà nước theo tính toán của Chính phủ là khoảng 1.584 tỷ đồng (với phương án tiêu thụ theo mức bình quân năm của hai năm 2020 - 2021).

Bùi Trang