Dabaco chia thưởng cổ phiếu 100%

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 14:35, 14/01/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%.

 

Theo đó, ngày 24/1/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 7/2/2022 đến 10 giờ ngày 18/2/2022.

Trước đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết xin ý kiến cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển của công ty. Như vậy, nếu cổ đông đồng ý và doanh nghiệp thực hiện sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.152,4 tỷ đồng lên 2.304,8 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cũng thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng trong đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 22.558,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 918,1 tỷ đồng. Tổng giám đốc chỉ đạo các nhà máy, công ty con tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sáng tạo đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch này.

Xét về kế hoạch đầu tư, trong năm 2022, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống tại huyện Gia Bình với công suất là 2.400 nái và 3.000 hậu bị. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 278 tỷ đồng, công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động khác. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2022 đến năm 2023 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai.

Dabaco cũng thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn căn cứ tình hình, nhu cầu thực tế.

Sáng ngày 14/1, cổ phiếu DBC đang giao dịch quanh mức 71.000 đồng/cổ phiếu.

Bùi Trang