VNFIN Lead bổ sung VND, nâng tỷ trọng TCB, VPB, SSI trong kỳ quý I/2022

Thị trường - Ngày đăng : 18:00, 25/01/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý I/2022. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/2 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/1.

Theo đó, chỉ số VNFIN Lead sẽ thêm mới VND trong kỳ này và nâng tổng số cổ phiếu lên 20 cổ phiếu thành phần. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tổng tài sản 3.500 tỷ đồng. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, VND sẽ được thêm mới với tỷ trọng 2,84%, tương đương khối lượng 1,5 triệu cổ phiếu trong danh mục mới cơ cấu của quỹ. Bên cạnh đó, TCB, VPB, SSI cũng nằm trong nhóm các cổ phiếu được quỹ mua nhiều nhất trong kỳ cơ cấu danh mục lần này.

Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF.

Trong khi đó, chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30. Mirae Asset VN30 và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 11.300 tỷ đồng.

Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan.

Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Quỹ VFM VNDiamond ETF hiện có tổng tài sản 13.400 tỷ đồng.

Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF.

Quỳnh Dương