Các quỹ ETF thay đổi danh mục ra sao trong kỳ quý I/2022?

Thị trường - Ngày đăng : 08:59, 15/03/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới cho kỳ quý I/2022. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/3, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ Sáu (18/3) tới đây.

Theo đó, FTSE Vietnam Index thêm DPM, VCG, VND và không loại cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ mua khoảng 4,3 triệu cổ phiếu VND, 1,5 triệu cổ phiếu DPM và 1,6 triệu cổ phiếu VCG trong khi hầu hết các cổ phiếu hiện có sẽ bị giảm tỷ trọng.

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF) với quy mô 374 triệu USD là quỹ mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam Index. Quỹ này đang đầu tư 100% vào cổ phiếu Việt Nam.

FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF.

Trong khi đó, FTSE Vietnam All-share Index thhêm BCG, FRT, SHB, VCG, VND và không loại cổ phiếu nào. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

CEO, PVD, HUT, BCG, HDG, ORS, DXG, VIX là 8 cổ phiếu được thêm mới vào chỉ số MVIS Vietnam Index trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại. Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 58 cổ phiếu, trong đó có 44 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Với tổng giá trị tài sản 529 triệu USD, ước tính danh mục chi tiết của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF như sau sau.

MVIS Vietnam Index và VanEck Vectors Vietnam ETF.

Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản 11.300 tỷ đồng. Do FTSE Russel không công bố danh mục chi tiết của chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, SSI Research đưa ra ước tính dựa trên giả định danh mục chỉ số giữ nguyên trong kỳ này. 

TSE Vietnam 30 Index và Fubon FTSE Vietnam ETF.

Quỳnh Dương