VietABank tăng vốn điều lệ lên gần 5.400 tỷ đồng

Ngày đăng : 14:30, 16/03/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Quyết định số 314/QĐ-NHNN vừa ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Cụ thể, Thống đốc NHNN Quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Á như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á là 5.399.600.430.000 đồng. (Năm nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)”.

Quyết định nêu rõ, Ngân hàng TMCP Việt Á có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Á.

Quyết định số 949/QĐ-NHNN ngày 02/6/2021 của Thống đốc NHNN về việc sửa nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cũng như kết quả kinh doanh năm 2021 cho thấy, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của VietABank đạt 844 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2020. So với kế hoạch Đại hội cổ đông giao trong kỳ họp thường niên 2021 (658 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2021) thì kết quả đạt được của VietABank đã vượt 28% chỉ tiêu.

P.V