An Phát Holdings (APH) hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng : 20:45, 26/05/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa công bố, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán APH - sàn HOSE) sẽ trình cổ đông thông qua hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/6 tại Hải Dương.

Cụ thể, An Phát Holdings trình các cổ đông thông qua nội dung không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngoài hủy phát hành trái phiếu, doanh nghiệp cũng sẽ hủy kế hoạch đấu giá công khai 20 triệu cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Cũng theo tài liệu đại hội, trong năm 2022, An Phát Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 585 tỷ đồng. Như vậy, ước tính kế hoạch lợi nhuận năm 2022 sẽ tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm nay, công ty tập trung vào hai mũi nhọn là sản phẩm xanh và bất động sản khu công nghiệp, đồng thời ưu tiên các nguồn lực triển khai dự án trọng điểm Nhà máy sản xuất chất dẻo sinh học phân huỷ hoàn toàn PBAT trong năm 2022.

Về kế hoạch cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến không trả cổ tức và toàn bộ lợi nhuận sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu đạt 4.475,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,69 tỷ đồng, lần lượt tăng 67,9% và 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của APH tăng 3% so với đầu năm lên 12.692,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.190,9 tỷ đồng.  Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 73,6 tỷ đồng so với đầu năm lên 5.022,4 tỷ đồng và chiếm tới 39,6% tổng nguồn vốn.

L.Q