Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu doanh thu 17.239 tỷ đồng cho năm 2022

Ngày đăng : 14:38, 27/06/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (mã chứng khoán DPM) thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt là 17.239 tỷ đồng và 4.130 tỷ đồng.

 

Theo đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 của Đạm Phú Mỹ đã thông qua kế hoạch kinh doanh và trả cổ tức năm 2022. Theo đó, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 17.239 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.130 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt năm 2022. Đại hội giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông.  

Đại hội đã thông qua chiến lược phát triển đến năm 2035 và định hướng đến năm 2045. Đáng chú ý, Đạm Phú Mỹ đã thuê đơn vị tư vấn để vạch ra kế hoạch dài hạn. Trong giai đoạn 2022-2025, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu duy trì 35% thị phần trên thị trường urê, từng bước nâng công suất nhà máy NPK lên 100% và mở rộng công suất sản xuất NPK thông qua hình thức liên doanh và/hoặc M&A. Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển các sản phẩm phân bón hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu tăng thị phần trong phân khúc NPK và tham gia vào phân khúc phân hữu cơ. Công ty cũng đặt mục tiêu tham gia vào mảng hóa dầu bằng cách phát triển một tổ hợp hóa dầu tích hợp. Trong giai đoạn 2031-2035, ngoài việc gia tăng thị phần trong phân khúc NPK và phân bón hữu cơ, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất hóa dầu và hóa chất có uy tín. Về định hướng của công ty đến năm 2045, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất phân bón, hóa chất và hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Công ty ước tính tổng vốn đầu tư là 12,6 nghìn tỷ đồng cho các dự án hóa chất và hóa dầu trong năm 2023-2030.

Trong thời gian của kế hoạch dài hạn này, tổ chức tư vấn đã khuyến nghị Đạm Phú Mỹ tận dụng mạng lưới phân phối của công ty (4 công ty con phân phối) và tăng cường sự hiện diện, ảnh hưởng và tương tác với các đại lý và nông dân để nâng cao hiệu quả cũng như lợi nhuận.

Được biết năm 2021, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu đạt 13.119 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế tăng 350% lên mức 3.799 tỷ đồng, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Đạm Phú Mỹ. Về phương án phân phối lợi nhuận, Đạm Phú Mỹ đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.

Sau Đại hội, Đạm Phú Mỹ đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 18%, mỗi cổ phiếu được nhận 1.800 đồng, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/7, ngày thanh toán là ngày 26/7. Trước đó, Đạm Phú Mỹ đã tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Bùi Trang