Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội muốn dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội

Ngày đăng : 16:48, 12/07/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (mã chứng khoán HNB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội tại phường Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 

Theo đó, công ty chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 27/6/2022 là ngày đăng ký cuối cùng.

Được biết, ngày 31/5/2022, ông Đoàn Duy Thái, thành viên Ban Kiểm soát đã ký đơn từ nhiệm với lý do được nêu trong đơn là “vì một số lý do cá nhân, bản thân tôi tự nhận thấy mình không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát”.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tại ngày 31/12/2021, công ty có 29,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 24% so với đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn giữ nguyên 22,6 tỷ đồng như đầu năm. Công ty không có nợ vay ngân hàng, tổng nợ phải trả vỏn vẹn 4,9 tỷ đồng, chủ yếu là quỹ khen thưởng phúc lợi và phải trả người lao động, doanh thu chưa thực hiện.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 61 tỷ đồng, bằng nửa của năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 2,7 tỷ đồng, giảm 83% so với năm 2020 và chỉ đạt 16% kế hoạch, cổ tức 0%.

Năm 2022 công ty đặt kế hoạch sản lượng 1,4 triệu lượt xe (tăng 36% so với 2021), 5,86 triệu lượt khách (tăng 35% so với 2021), doanh thu 86,6 tỷ đồng (tăng 39%), lợi nhuận trước thuế 4,55 tỷ đồng, tăng 68% so với 2021 và tiếp tục không chia cổ tức.

Công ty có vốn điều lệ 95 tỷ, phần vốn nhà nước chiếm 67% do Tổng công ty vận tải Hà Nội quản lý. Công ty hiện đang quản lý và sử dụng nhiều lô đất lớn ở Hà Nội như 19.268 m2 ở số 20 Phạm Hùng, 36.231 m2 ở bến xe Giáp Bát (thời hạn thuê 50 năm), 11.828 m2 ở số 9 đường Ngô Gia Khảm (thời hạn thuê 50 năm).

Bùi Trang