VPBank được góp vốn, mua cổ phần của Bảo hiểm OPES tối đa là 585 tỷ đồng

Tin hội viên - Ngày đăng : 18:30, 18/07/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4847/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vào Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES.

Hình minh họa

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc VPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES với số tiền tối đa là 585.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng) (tương đương với tỷ lệ sở hữu 87% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES) đã được Hội đồng Quản trị VPBank thông qua tại Nghị quyết số 166/2022/NQ-HĐQT ngày 24/5/2022.

NHNN yêu cầu VPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần vào Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES theo đúng quy định của pháp luật (bao gồm quy định tại Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng), trong đó VPBank cần đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, giá trị thực của vốn điều lệ trươc và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của NHNN.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày NHNN ra văn bản chấp thuận, VPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần vào Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Ngô Hải