Vietcombank xây dựng văn hóa kinh doanh tốt làm nền tảng phát triển ngân hàng bền vững

Tin hội viên - Ngày đăng : 15:08, 19/07/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, tại Vietcombank, xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã được gắn với mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh từ đó hình thành những nét văn hoá đặc trưng tạo nên thương hiệu bản sắc, truyền thống riêng của ngân hàng, đây cũng là nền tảng phát triển ngân hàng bền vững.

Ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nhận Chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

Việc phát triển nguồn nhân lực, phát triển toàn diện con người và tạo ra tinh thần doanh nghiệp, với hệ thống giá trị về đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử và giao tiếp, cũng như tạo lập môi trường để mỗi cá nhân phát triển, sẽ là động lực to lớn thúc đẩy các ngân hàng thương mại (NHTM) tăng trưởng và phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện các NHTM đã và đang chủ động tham gia vào cuôc cách mạng công nghiệp 4.0.

Văn hóa kinh doanh được hiểu là hệ thống giá trị, các chuẩn mực và triết lý kinh doanh; là văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiêp, đạo đức kinh doanh và ứng xử kinh doanh. Với ý nghĩa đó, việc các NHTM nói chung và Vietcombank nói riêng xây dựng văn hóa kinh doanh tốt không chỉ là yêu cầu trong công tác quản trị, quản lý và thực hiện chiến lược kinh doanh mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh “mềm” không giới hạn và là nền tảng để tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chiến lược xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp

Là ngân hàng chủ lực trong hệ thống các ngân hàng quốc doanh, Vietcombank được ra đời, phát triển song song với lịch sử đấu tranh dành độc lập và xây dựng đất nước. Trải qua gần 60 năm, những thành tích, uy tín thương hiệu của ngày hôm nay mà Vietcombank có được chính là nhờ tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị của các thế hệ lãnh đạo mà đặc biệt đó là các giá trị về mặt tư tưởng, văn hoá được bảo tồn, phát huy, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của người Vietcombank.

Để có thể truyền thông sâu rộng về các giá trị Văn hóa Vietcombank đến đông đảo CBNV, Vietcombank đã triển khai các hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank. Tiêu biểu có thể kể đến xây dựng được một hệ thống truyền thông nội bộ kết nối toàn hàng một cách thông suốt và hiệu quả giúp trao đổi, giao tiếp, chia sẻ thông tin thông suốt, phản hồi đa chiều. Tạo môi trường để những CBNV của Vietcombank hiểu, thấm nhuần và đưa được 5 bản sắc văn hoá (Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵng sàng đổi mới – Bền vững và Nhân văn) vào công việc, cuộc sống hướng tới việc tự ý thức, chủ động giao lưu, kết nối, chia sẻ thông tin, qua đó, tăng cường sự gắn bó, xây dựng khối đoàn kết của Vietcombank.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động truyền thông văn hóa doanh nghiệp một cách có chiến lược, Vietcombank đã xác định đúng đắn tầm ảnh hưởng lớn trong nội bộ của các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đảng, đoàn thể, đoàn thanh niên, đối với những chính sách quan trọng của doanh nghiệp nói chung và trong việc truyền thông, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp nói riêng. Theo đó, Đảng bộ Vietcombank đã trực tiếp chỉ đạo triển khai rất nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc giữ giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá Vietcombank, tiêu biểu là Hội thi “Văn hoá Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank. Các đội thi đã mang đến Hội thi những phần thi hấp dẫn, sáng tạo được dàn dựng công phu thể hiện đúng tinh thần và ý nghĩa của Hội thi, truyền tải sinh động và sâu sắc những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh được thấm nhuần trong 5 chuẩn mực văn hoá Vietcombank.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông văn hóa doanh nghiệp mang tính chất toàn hệ thống, các đơn vị, chi nhánh Vietcombank cũng tích cực triển khai những hoạt động ở cơ sở như: hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động; câu lạc bộ, thư viện, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, v.v…gắn liền với các giá trị văn hóa của Vietcombank. Với các hoạt động thiết thực là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được các Chi nhánh duy trì nhiều năm qua nhằm tạo động lực để CBNV gắn bó, hăng say lao động và phấn đấu hoàn thành công việc được giao thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Chi nhánh đối với đời sống tinh thần của người lao động.

Xây dựng và tạo lập môi trường làm việc với người lao động là trọng tâm

Văn hóa kinh doanh tại Vietcombank luôn coi việc chăm lo phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm, mục tiêu tiên quyết gắn với phát triển ngân hàng một cách bền vững. Trong đó lấy việc tạo điều kiện phát triển toàn diện con người làm yếu tố trung tâm trong các chương trình kế hoạch về phát triển Vietcombank tầm nhìn năm 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (bên phải) và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) trao bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Vietcombank

Về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, Vietcombank đã và đang xây dựng, triển khai đồng loạt các chính sách đãi ngộ tối ưu cho người lao động, không ngừng cải thiện và nâng cao hơn nữa về thu nhập cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cán bộ trong hệ thống, góp phần tạo môi trường gắn kết nơi làm việc. Năm 2021, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.

Bên cạnh đó, Vietcombank luôn đề ra các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn và đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng, yêu cầu về phát triển ngân hàng số và đổi mới ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại. Vietcombank còn tích cực xây dựng nền tảng văn hoá ứng dụng công nghệ số trong ngân hàng nhằm phát huy tính học hỏi, sáng tạo của toàn thể cán bộ nhân viên trong tổ chức, xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở nhằm khuyến khích các cán bộ sáng tạo trong công việc; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các sáng kiến, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng.

Những nỗ lực của Vietcombank trong việc đẩy mạnh phát huy văn hóa doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc cho người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Với việc lan tỏa văn hóa Vietcombank xuyên suốt, các CBNV của Vietcombank cũng chính là những đại sứ thương hiệu, luôn là những người không ngừng ca ngợi về văn hóa tuyệt vời của Vietcombank đặc biệt mỗi cá nhân trong đều cảm thấy mình là một phần của tầm nhìn phát triển chung. Điều này đã được thể hiện rõ trong kết quả khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên (EES) và mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ (ICS). Từ năm 2016 đến nay, hàng năm Vietcombank đều phối hợp với đối tác tư vấn tiến hành khảo sát ICS và EES. Kết quả khảo sát ICS và EES hàng năm của VCB luôn được ở mức cao so với các doanh nghiệp khác trên thị trường nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng (Năm 2018: 92,45 điểm, Năm 2019: 95,14 điểm, Năm 2020: 96,76 điểm).

Xác định ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa kinh doanh tốt cũng chính là nền tảng phát triển ngân hàng bền vững, Vietcombank luôn quan tâm phát triển, xây dựng văn hóa kinh doanh lấy yếu tố con người làm trung tâm trong đổi mới và phát triển, sẽ tạo động lực to lớn cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Điều này cũng phù hợp và trở thành hành động cụ thể của ngành ngân hàng nói chung để thực hiện nghị quyết trung ương về xây dựng nền văn hóa Việt Nam, lấy yếu tố văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế xã hội đất nước tăng trưởng nhanh, bền vững và phồn thịnh.

Hồng Hải