Phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Doanh nhân - Ngày đăng : 08:21, 01/08/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa Phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

 Chương trình này là một trong nhưng nội dung được VCCI triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Theo lãnh đạo VCCI, số danh hiệu trao tặng năm nay sẽ giảm xuống tối đa chỉ có 60 doanh nhân tay vì 100 doanh nhân như các kỳ trước đây (giảm 40%) nhằm hướng tới mục tiêu “tăng về chất”. Điểm mới của năm nay, từ danh sách 60 doanh nhân được bình chọn sẽ xét tiếp danh sách Top 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam - năm 2022” để có sự tôn vinh đặc biệt.

Về tiêu chí, Ban tổ chức cho biết năm nay là lần đầu tiên áp dụng đạo đức doanh nhân đưa lên tiêu chí cao nhất. Cụ thể, các ứng viên phải là đại diện tiêu biểu xét theo 6 tiêu chuẩn Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố (bao gồm: Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình).

Điểm mới là quy trình năm nay sẽ không còn bình chọn trên hồ sơ dự bình xét như các kỳ trước, mà chính thức áp dụng yêu cầu thẩm định thực tế. Theo đó, Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm các chuyên gia, đại diện báo chí,… và do 1 thành viên Hội đồng dẫn đầu để đi đến từng DN xác minh đồng thời gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ứng viên.

Tại Quy chế bình xét có điều khoản quy định về minh bạch và giữ uy tín danh hiệu, cụ thể: “Doanh nhân tham gia bình xét trên tinh thần tự nguyện, có cơ quan đề cử và không phải đóng bất cử khoản phí, lệ phí nào” đồng thời yêu cầu: “Doanh nhân được đề cử không được tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng bình xét, Ban thư ký, đoàn công tác thẩm định”. Việc vi phạm sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi quá trình bình xét.

Bên cạnh việc bình xét trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Hội đồng bình xét sẽ đề xuất danh sách những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 để tuyên dương tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 được tổ chức vào tháng 10/2022, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thanh Thanh