Đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kết nối - Ngày đăng : 15:08, 07/08/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng. 14/17 văn bản hướng dẫn thực hiện đã được ban hành. Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương ban hành 3 văn bản hướng dẫn chính sách còn lại trước ngày 5/8/2022.

Báo cáo với Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Các Bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, nỗ lực xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đã ban hành 14/17 văn bản để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết. Tính đến nay, thống kê sơ bộ các chính sách thuộc Chương trình đã giải ngân đạt khoảng 48 nghìn tỷ đồng”.

Báo cáo cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân thực hiện 4/5 chương trình tín dụng chính sách của Chương trình khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng trong tổng số 19.000 tỷ đồng kế hoạch năm 2022.

Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 6.941 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 690 tỷ đồng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 1.420 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là 111 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đã đạt khoảng 60.229 tỷ đồng (số liệu tính đến cuối tháng 6).

Cũng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có hơn 344 nghìn người lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà với tổng số đã giải ngân là 196,7 tỷ đồng. Và tổng số tiền miễn thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng là 31 nghìn tỷ đồng. Số thuế và tiền thuê đất được gia hạn, tính đến hết tháng 6/2022 vào khoảng 7,4 nghìn tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các chính sách hỗ trợ tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang được triển khai quyết liệt, một số chính sách có tỷ lệ giải ngân cao trong thời gian tương đối ngắn, một số chính sách đã có chuyển biến tích cực hơn.

Tuy nhiên, tình hình xây dựng một số văn bản hướng dẫn còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Đồng thời việc thực hiện và giải ngân một số chính sách đã được ban hành còn chậm, đạt kết quả thấp, chưa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vào thời điểm cần thiết, làm giảm hiệu quả của chương trình nên chưa đáp ứng kỳ vọng của cử tri, người dân và doanh nghiệp.

Trong đó việc triển khai một số chính sách như hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hỗ trợ lãi suất cho vay (2%/năm) còn chưa đạt tiến độ đề ra. Tiến độ chậm này phần nào tác động hiệu quả của Chương trình.

Ba lý do dẫn đến tình trạng chậm này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đó là : Việc phân bổ nguồn vốn NSTW để thực hiện còn chưa kịp thời; Còn tâm lý ngại ngần, sợ sai, lúng túng trong triển khai; Các đối tượng thụ hưởng đa dạng, cần thời gian rà soát, việc xác định còn khó khăn. Việc ban hành một số ít văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền các bộ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để chương trình được thực hiện tốt và bảo đảm phát huy hiệu quả cao, là Phó Trưởng ban thường trực của Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, các địa phương cần đẩy mạnh việc thực hiện chủ động, nhanh chóng xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến đội triển khai, không để chính sách chậm đi vào cuộc sống. Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách còn lại trước ngày 5/8/2022.

Trưởng Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, yêu cầu các bộ ngành phải sáng tạo, quyết liệt trong triển khai thực hiện. Đây là lần đầu tiên triển khai 1 "gói phục hồi với quy mô lớn", phức tạp nên không tránh khỏi những vướng mắc. Nên cần tập trung xác định rõ các vấn đề còn tồn tại, khó khăn để tập trung tháo gỡ triển khai thực hiện hiệu quả. Tất cả các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, các bộ phải sớm hoàn thiện…. Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc, đề nghị các địa phương kịp thời báo cáo, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Tri Nhân