Cao su Sao Vàng: Lợi nhuận 6 tháng tăng 34%

Ngày đăng : 06:41, 14/08/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33 tỷ đồng.

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu 484 tỷ đồng, giảm 6%, lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của công ty, doanh thu bán hàng giảm 29,4 tỷ đồng do doanh thu thương mại giảm. Doanh thu tài chính giảm5,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 89% do thu hẹp lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng kéo chi phí tài chính tăng 7%.

Trong 6 tháng đầu năm, SRC cho biết chi phí bán hàng giảm mạnh 18% do chi phí chiết khấu bán hàng giảm. Chi phí quản lý cũng giảm do chi phí ngân hàng và chi phí tiền thuê đất giảm. Ngoài ra, SRC còn có 4 tỷ đồng tiền thanh lý tài sản.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 24% về doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận.

Được biết, ngày 9/8, Hội đồng quản trị công ty thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/9 và dự kiến thanh toán ngày 30/9. Tỷ lệ thực hiện đạt 6% (600 đồng/cp), tương ứng số tiền chi trả gần 17 tỷ đồng.

Bùi Trang