Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Hoạt động ngân hàng - Ngày đăng : 16:43, 25/08/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1453/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN là: Thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

Thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN là:

(i) Thủ tục hành chính được thay thế: Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với ngân hàng thương mại Nhà nước; Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với doanh nghiệp không phải ngân hàng thương mại Nhà nước; Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

(ii) Thủ tục hành chính thay thế: Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN là: Thủ tục thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2022. Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Quyết định này bãi bỏ, sửa đổi nội dung thủ tục hành chính có mã như sau: 1.001795, 1.001829, 1.000174, 1.001207, 1.001774 được công bố tại Quyết định số 1762/QĐ-NHNN ngày 01/09/2015.

P.V