Đoàn kiểm tra, giám sát Ngân hàng chính sách xã hội làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hải Phòng

Ngày đăng : 08:36, 14/09/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 12/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú, Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh buổi làm việc

uổi làm việc có sự tham dự của ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH (Ban đại diện) thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng cho biết: bám sát nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và của Ban đại diện HĐQT, Ban đại diện thành phố đã chỉ đạo Ban đại diện các quận, huyện thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi; tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-LK/TW; Chỉ đạo NHCSXH thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố và của NHCSXH trong việc phòng, chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch; đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch; rà soát đối tượng và giải ngân kịp thời, hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đã đạt hiệu quả cao, giúp cho trên 25.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; 82 lượt hộ gia đình vay vốn trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; trên 10.000 lượt hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; gần 5.500 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm; 75 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây mới, sửa chữa nhà để ở theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND; 245 lượt khách hàng vay vốn cho học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh: Ban đại diện HĐQT NHCSXH là mô hình hoạt động đặc thù nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thể hiện tính ưu việt của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Ban đại diện thành phố luôn bám sát chương trình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, Phó Thống đốc yêu cầu Ban đại diện thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, cân đối ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH chi nhánh để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; Thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn thành viên Ban đại diện các cấp; kịp thời triển khai các nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Nghị quyết của Ban đại diện các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu, NHCSXH Chi nhánh thành phố Hải Phòng cần bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; các chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH và Ban đại diện HĐQT các cấp để triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thầm quyền những khó khăn vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn tín dụng chính sách, kiểm soát chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chủ động phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền cấp xã nắm bắt tình hình hộ vay vốn để đôn đốc thu hồi nợ đến hạn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố trong thời gian qua. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác để tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của NHCSXH, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

P.V