Tăng cường hiệu quả trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngày đăng : 17:00, 27/09/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng” (Dự án BSSD) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ngày 26/9/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức Tọa đàm với chuyên gia WB về mô hình Khung đánh giá rủi ro giai đoạn 1 (RAM1) và kết quả kiểm thử tại một số ngân hàng thương mại.

Quang cảnh tọa đàm.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai Dự án BSSD năm 2022 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt; đồng thời là hoạt động tiếp nối của buổi “Tọa đàm nội bộ về Mô hình RAM1 và kết quả thử nghiệm tại 3 ngân hàng” được tổ chức ngày 27 - 28/7/2022 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Tại buổi tọa đàmCơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã trao đổi cởi mở và chi tiết với chuyên gia của WB về mô hình RAM1 được chuyển giao trong khuôn khổ các hỗ trợ về thanh tra, giám sát rủi ro, Hợp phần 2, cụ thể:

(i) Kết quả trao đổi nội bộ của Cơ quan TTGSNH về Mô hình RAM1 và Kết quả thử nghiệm tại 03 ngân hàng trong khuôn khổ buổi tọa đàm nội bộ về RAM1 đã tổ chức tại Quảng Ninh;

(ii) Kết quả thử nghiệm bổ sung tại 2 ngân hàng khác (ngoài 3 ngân hàng đã được thử nghiệm trong khuôn khổ giai đoạn 1 của RAM1);

(iii) Tổng quan về Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Từ đó, các đơn vị tham gia đã đưa ra được nhận định về tính khả thi trong việc ứng dụng RAM1 vào thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát hiện tại.

Đây là một trong những hoạt động được lãnh đạo Cơ quan TTGSNH nói riêng và NHNN nói chung đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướng vừa kết hợp thanh tra toàn diện pháp nhân, thanh tra chuyên đề, từng bước kết hợp và áp dụng phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, vừa theo hướng tập trung hiệu quả nguồn lực thanh tra vào các đối tượng, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh sai phạm.

Được biết, với mục tiêu tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng, hỗ trợ NHNN thực hiện cải cách theo Kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo, xử lý những tốn tại, hạn chế về cơ cấu trong hệ thống ngân hàng, hướng đến đáp ứng những chuẩn mực quốc tế, góp phần ổn định kinh tế - tài chính vĩ mô, dự án của BSSD được thiết kế để thực hiện trong 5 năm (2018 - 2023), trong đó, Cơ quan TTGSNH là đơn vị thụ hưởng chính của Hợp phần 2 về Tăng cường khuôn khổ thanh tra, giám sát và quản lý ngân hàng.

T.H