Chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Thị trường - Ngày đăng : 18:10, 29/09/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 6.000.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (Mã chứng khoán: FUEDCMID) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60.000.000.000 đồng.

 

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV/chứng chỉ quỹ tại ngày 28/9/2022 là 9.502,13 đồng với biên độ dao động giá là +/-20%.

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý.

Các thành viên lập quỹ gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), Công ty Cổ phần KIS Việt Nam (KIS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

 

Một số tài sản được phép đầu tư của quỹ là các chứng khoán trong cơ cấu danh mục của chỉ số tham chiếu; cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương…

Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ là hàng ngày (ngày làm việc) và nếu ngày giao dịch hoán đổi rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUEDCMID.

Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán

Mai Hiên