Một công ty mía đường chia cổ tức 30% bằng tiền mặt

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 09:05, 04/11/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS – sàn UPCoM) thông báo, ngày 23/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021-2022.

Theo đó, Mía đường Cao Bằng sẽ chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Với hơn 3,5 triệu chứng khoán đang lưu hành, Mía đường Cao Bằng sẽ phải chi khoảng 10,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/12/2022.

Cuối tháng 10 vừa qua, Mía đường Cao Bằng đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, doanh nghiệp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 - 2022 (kết thúc ngày 30/6/2022) với tổng doanh thu đạt hơn 254,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 62,46 tỷ đồng và 49,94 tỷ đồng.

Như vậy, với kế hoạch đề ra cho niên độ là tổng doanh thu 217,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,35 tỷ đồng, kết thúc năm, Mía đường Cao Bằng đã hoàn thành vượt 10,48% mục tiêu doanh thu và vượt tới 133,95% mục tiêu lợi nhuận.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, Mía đường Cao Bằng cũng đã thực hiện mức chia cổ tức lên tới 80%, gấp 4 lần so với kế hoạch đã đề ra là 20%. Trong đó ngoài cổ tức 30% bằng tiền mặt ở trên, CBS sẽ thực hiện chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu.

Tính đến  ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Mía đường Cao Bằng là hơn 227,6 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 166,68 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 60,92 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang giữ 47,5 tỷ đồng tiền mặt (chiếm 21% tổng tài sản)

Nợ phải trả ghi nhận hơn 64,26 tỷ đồng, tăng 32,33% so với đầu niên độ. Vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 6 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023), Mía đường Cao Bằng đặt mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 37,18 tỷ đồng và 29,74 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu CBS đóng cửa tại mức giá 55.200 đồng/cổ phiếu.

Quỳnh Dương